Umiłowani Bracia w Chrystusie Panu

Ustalenia w sprawie Sakramentów i obchodów liturgicznych,  mające na celu zmniejszenie ryzyka przenoszenia koronowirusa Covid-19.

Decyzją Konferencji Biskupów Anglii i Walii, po przeprowadzeniu konsultacji wśród ordynariuszy diecezjalnych, od piątku wieczora 20.03.2020 przestaną mieć miejsce liturgie publiczne. Ze względu na zaistniałą sytuację z wiernych zostaje zdjęty obowiązek  uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św., aż do odwołania. W kwestii udzielania Sakramentów św i sakramentaliów, wydane zostają następujące instrukcje

Celebrowanie Mszy Św.
Księża (Proboszczowie i wikariusze) powinni nadal codziennie odprawiać Msze święte w kościele swojej Parafii, ale bez udziału wiernych. Inni księża (np. emeryci, lub księża spoza Parafii) mogą odprawiać Msze św. bez udziału wiernych w kościele, kaplicy lub swoich domach prywatnych. Diakoni w tych celebracjach uczestniczyć nie powinni.

Ciągłość celebrowania Mszy ś zapewnia to, że wierni mogą łączyć się księżmi Kościoła w akcie komunii duchowej. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi (1364): „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której <<na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus>>, dokonuje się dzieło naszego odkupienia”. Dokumenty pomocnicze dla tych, którzy pozostaną w domu,  również dla Łączących się w komunii duchowej z księdzem, są przesłane jako osobny dokument pt „Supporting the faithful and each other in Prayer” i będą także dostępne na stronie internetowej Diecezji. Materiały są również dostępne na stronie Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii.

Na ile jest to możliwe, w tym czasie, kościoły pozostaną otwarte, zwłaszcza w niedziele, w celu umożliwienia wiernym modlitwy prywatnej, bez zorganizowanych nabożeństw oraz w celu umożliwienia modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

Chrzest
Chrzty powinny być odroczone w czasie, dopóki nie zostanie wydane orzeczenie, że gromadzenie się jest bezpieczne. W przypadkach koniecznych (niebezpieczeństwo zgonu), chrzest powinien odbyć się z zachowaniem wszelkich środków higieny, wyłożonych w Poradniku Kościoła odnośnie wirusa Covid-19. W tych przypadkach chrzest powinien być udzielany przez księży poniżej 70 roku życia, ze względu na ich przynależność do grupy wysokiego ryzyka zarażenia koronowirusem Covid-19

Spowiedź
Spowiedź może się odbywać na życzenie, pod warunkiem zachowania środków higieny i odpowiedniej odległości ( np. obecność przegrody między spowiadającym się, a spowiednikiem, w postaci kratki lub zasłonki. Nie zezwala się  stosowanie Rytuału II i Rytuału III,  Rytuałów Pokuty, jako że te wymagają zgromadzenia się w kościele.

Bierzmowanie
Bierzmowanie powinno być odroczone w czasie, dopóki nie zostanie wydane orzeczenie, że gromadzenie się jest bezpieczne.

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św.
Te sakramenty  powinny być odroczone do czasu, kiedy rodzina i przyjaciele będą mogli bezpiecznie zebrać się w kościele.

Sakramenty Inicjacji w czasie Wigilii Wielkanocnej
Będą zależne od przyszłych decyzji Biskupów, dotyczących obchodów Wielkiego Tygodnia.

Namaszczenie Chorych
Chorzy podlegający samoizolacji nie powinni  być odwiedzani przez księży, do chwili zakończenia okresu izolacji, którym są objęci.  Należy zaoferować takiej osobie, swoje lub innej osoby,  wsparcie przez telefon. W czasie namaszczania chorych, oleje mogą być nakładane przy użyciu wacika, który potem może być spalony. Ksiądz w celu nałożenia rąk powinien wyciągnąć ręce nad chorym, nie dotykając go. Jest to prawomocna forma udzielania sakramentu, na który składa się nałożenie rąk. Wizyty w domach opieki i szpitalach powinny odbywać się w zgodzie z odnośnymi  wskazaniami personelu, dotyczącymi metod ograniczania infekcji

Śluby
Jeżeli jest to możliwe śluby powinny być odraczane, do czasu kiedy możliwe będzie bezpieczne gromadzenie się. Niemniej jeżeli jest to niemożliwe i tylko w przypadkach koniecznych, jeżeli ślub musi się odbyć, obecność w jego trakcie powinna być ograniczona do księdza, panny młodej, pana młodego, bezpośredniej rodziny i jeśli to konieczne, urzędnika USC. Śluby powinny być udzielane przez księży poniżej 70 roku życia, ze względu na ich przynależność do grupy wysokiego ryzyka zarażenia koronowirusem Covid-19.

Pogrzeby
Nabożeństwo powinno odbyć się na cmentarzu lub w krematorium, zgodnie z zasadami określonymi przez zarządu cmentarza i krematorium. Wszelkie ustalenia odnośnie pogrzebu powinny być poczynione we współpracy z zakładem pogrzebowym wybranym przez rodzinę zmarłego.  Powinny zostać poczynione ustalenia odnośnie Mszy św. Ku Pamięci, w czasie późniejszym, kiedy gromadzenie się będzie bezpieczne. Nabożeństwa pogrzebowe na cmentarzu i w krematorium powinny być odprawiane przez księży i diakonów poniżej 70 roku życia, ze względu na ich przynależność do grupy wysokiego ryzyka zarażenia koronowirusem Covid-19.

Prośby w/s pogrzebu kierowane do nich (księży powyżej 70 roku życia) powinny być przekazywane do Dziekana (lub jeśli to konieczne Wikariusza Generalnego), który poprosi innego księdza o zastępstwo.

Wydane w Leeds, 18 marca roku Pańskiego 2020                  
Marcus Stock                      
Biskup Leeds