PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego powinny się zgłosić na ostatnie spotkanie u Księdza. Przypominamy, że badanie: Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych – może się już odbyć na 3 miesięcy przed planowaną datą zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa.

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – WIOSENNA 2024 – ROZPOCZNIE SIĘ

W SOBOTĘ 11 MAJA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE – cz.1:
—>
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA –  w kościele 
—>godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I – w kawiarni ośrodka

W NIEDZIELĘ 12 MAJA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE – cz.2
—>
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej
—>godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, 1)

Formalności konieczne do zawarcia sakrament małżeństwa:

1.Około 6 miesięcy przed planowanym ślubem należy skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych (Information for marriage).

2. Potrzebne dokumenty:

a.dokument tożsamości (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy)

b.świadectwo chrztu świętego z zaznaczeniem, że ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa to 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)

c.świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

d.jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie

e.jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka

f.jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego lub z Register Office)

g.w czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie (np. lekarza)

3. Małżeństwo mieszane:

Jest to małżeństwo pomiędzy katolikiem a ochrzczonym niekatolikiem. Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. Zezwolenie to zakłada, że obie strony znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa, a także zobowiązania strony katolickiej dotyczące chrztu i wychowania dzieci w Kościele katolickim, i ich nie wykluczają (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1635).

Na terenie Anglii i Walii władzę do udzielania zgody Kościoła na małżeństwo mieszane (w którym przynajmniej jedna strona jest narodowości polskiej) posiada Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do niego zatem kieruje się prośbę o taką zgodę.

Dodatkowe dokumenty:

a.zaświadczenie o chrzcie świętym osoby, która nie jest katolikiem (na zaświadczeniu konieczne są informacje o dokładnej dacie i miejscu chrztu)

b.zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza)

4. Małżeństwo z osobą nieochrzczoną

Różnica wyznań nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa. Trzeba jednak mieć świadomość i dostrzegać trudności dotyczące wiary, poglądów na małżeństwo i życie rodzinne, czy wychowanie dzieci. Trzeba zachować w tym przypadku daleko idącą ostrożność i roztropność. Do zawarcia małżeństwa pomiędzy katolikiem a osobą nieochrzczoną lub taką, której chrzest nie jest uznawany przez Kościół katolicki, konieczne jest uzyskanie specjalnej dyspensy, której (podobnie jak w przypadku małżeństw mieszanych) udziela Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Koniecznym dodatkowym dokumentem jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza).

Jeśli jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej (tzn. nie jest ani obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej) i nie posiada prawa stałego pobytu – konieczne jest również dostarczenie zgody na zawarcie małżeństwa z Home Office.