Przy niektórych sakramentach oraz innych dzialaniach naszej Parafii oraz Ośrodka prosimy o wypelnienie formularza zgloszeniowego. Ma to na celu jedynie formę organizacyjną.

Poniżej znajduje się odnośniki do formularzy które należy wypelnić, wydrukować i dostarczyć do naszej Parafii.


Formularz zgloszeniowy na/do:

Formularz zgloszenia do Chrztu Świętego
Formularz zgloszenia do Komunii Świętej
Formularz zgloszenia na Kurs Bierzmowania
Formularz zgloszenia na Kurs Przedmalżeński

Formularz zgłoszenia dziecka do Polskiej Szkoły

Formularz zgoszenia – Gif Aid
HM Inland Revenue – Gift Aid

Do poprawnego odczytania ww. formularzy wymagane jest zainstalowania bezpatnego oprogramowania firmy Adobe.
Jeeli nie posiadasz takiego oprogramowania powinno ono być pobrane i zainstalowane ze strony ww. firmy.

Pobierz tutaj:Adobe Reader

(Wszystkie formulerze są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa antywirusowego)