a.Strona Główna

25 października 2020 – Zwykła 30 – 11:00 online.

1 listopada 2020 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 11:00 online i z udziałem wiernych.

Msza Święta online będzie teraz transmitowana tylko w Niedziele o 11:00 dla osób którzy się dalej chronią. Będzie ona dostępna również na tej stronie do późniejszego obejrzenia.Rezerwacja miejsc smsem TYLKO JEŚLI NIE MAJĄ PAŃSTWO DOSTĘPU DO INTERNETU, i tylko do dnia przed mszą świętą.

Rezerwacje Online

Przy wejściu na Msze Św., prosimy o okazywanie wydruku rezerwacji lub jej potwierdzenia na komórce.
*Uwaga – aktualna dostępność pozostałych biletów może być opóźniona o 1 godzinę.

Kliknij aby otworzyć wersję pdf tego dokumentu

Posłanie Arcybiskupów Metropolitarnych Kościoła Katolickiego w Anglii
…pełen dokument można przecytac tutaj…

 We wtorek podano do wiadomości, że od 4 lipca br., miejsca kultu religijnego będą mogły ponownie otworzyć się dla modlitwy i nabożeństw. Witamy tę widomość z wielką radością. Od chwili wprowadzania ograniczeń poruszania i kontaktowania się, członkowie wszystkich grup wyznaniowych napotkali ograniczenia w zakresie obchodzenia świąt religijnych. W okresie Wielkanocnym doświadczenia nasze były zupełnie nieporównywalne z tym co dotychczas było nam znane. Teraz w naszych kościołach możemy znowu cieszyć się świętowaniem głównych tajemnic naszej wiary w Eucharystii.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – WRACA DO NORMY
– OD SOBOTY 4 LIPCA BR.


Zgodnie z zaleceniami rządowymi, przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy (maska, przyłbica, szal) w czasie zakupów w sklepiku.
Dziękujemy za zrozumienie.
Z biuletynu

Scholastyka w czasie zarazy.

Jednym z następstw chaosu spowodowanego w naszym życiu sytuacją coronowirusową, było zaognienie, zawsze przecież istniejącego sporu o to, jak należy przyjmować Komunię Świętą. Przy ogromnym szacunku dla obu stron sporu, przypomina mi on dzielenia włosa na czworo. W zaciekłości sporu gubi się jego istota, którą powinien być szacunek dla Najświętszego Sakramentu. W stanowczości przekonań stron sporu, forma zdaje się spychać treść zasadniczą Ewangelii na plan dalszy i linie demarkacyjne powstają tam, gdzie ich być nie powinno. Przypomina mi to spory scholastyczne. Ale to jest moje osobiste przekonanie. A co na to autorytety?

Największe z nich, czyli Ewangelie mówią jedynie, że Jezus dał swoim uczniom chleb i kielich napełniony winem (Mt 26,26-27; Mk 14,22-23). Jest to opis krótki i niewiele mówiący. Sytuację komplikuje dodatkowo to, że przemiana chleba i wina dokonała się dopiero w czasie wypowiadania słów “To jest Ciało Moje”, “To jest Krew Moja”, a zatem przed wypowiedzeniem ich  Chrystus podał uczniom jeszcze zwykły chleb i wino, a nie Komunię św. Dopiero na ich rękach albo w ich ustach chleb i wino zostałyby przemienione. A zatem, powoływanie się na wydarzenia z Wieczernika, w celu obrony którejkolwiek koncepcji udzielania Komunii św., trąci anachronizmem.

Sztandarowym argumentem przywoływanym przez zwolenników Komunii św. na rękę jest nauczanie zawarte w ostatniej katechezie chrzcielnej, pochodzącej z końca IV wieku, której autorem najprawdopodobniej jest św. Cyryl. O przyjmowaniu Komunii mówi on tak:

“Nie wyciągaj płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. (…) Winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni”.

W Kościele rzymskokatolickim, gdy zezwolono wiernym na Komunię św. na rękę, “skopiowano” sam sposób jej przyjmowania od kapłanów, którzy biorą Ciało Pańskie w palce i sami je wkładają sobie do ust. Jednak ten sposób przyjmowania Komunii św. przez kapłana ściśle jest związany z nauką o tym, że sprawuje on Eucharystię “w osobie Chrystusa”. I tu pojawia się problem, ponieważ w tej sytuacji to nie kapłan sam sobie udziela tej Komunii, ale jest ona udzielana mu przez Chrystusa. Ponadto w tzw. rycie trydenckim, podczas Mszy pontyfikalnej, w ramach której udzielana jest sakra biskupia lub święcenia kapłańskie, koncelebrujący nowo wyświęcony biskup lub neoprezbiter, otrzymuje Komunię św. do ust z rąk głównego celebransa, czyli biskupa udzielającego święceń. Oznacza to że przyjmowanie Komunii św. na rękę przez niekoncelebrujących kapłanów, jak również diakonów i wiernych świeckich, którzy nie sprawują Eucharystii “w osobie Chrystusa” w taki sam sposób, jak przez celebrujących kapłanów, nastręcza trudności natury teologicznej. Innymi słowy, wydaje się, że właściwsze byłoby, aby ten, kto przyjmuje Komunię św. na rękę, przyjmował ją bezpośrednio z tej ręki do ust, a nie brał jej w ogóle w swoje palce. Jednak w takiej sytuacji Komunia św. powinna mieć “mniejsze wymiary” niż ta do ust, aby łatwiej można ją było przyjąć bezpośrednio do ust z ręki. Tak twierdzą ludzie znający się na kwestiach doktrynalnych.

Twierdzenie, że Komunia na rękę jest “gorszym” przyjmowaniem Ciała Pańskiego niż do ust, owszem, samo z siebie broni wielowiekowej tradycji i szacunku do Eucharystii. Ale jak już napisałam we wstępie nie oznacza, że samo z siebie jest zasadne. Nie jest on profanacją. Gdybyśmy chcieli silić się na popisy erudystyczne, zaargumentowalibyśmy, że  profanacji Hostii można dokonać nie tylko przez przyjęcie Komunii na rękę, bo zawsze można wyciągnąć sobie Hostię z ust. Zdarza się na przykład, że dzieci ze zwykłej ciekawości oglądają przyjętą Hostię. A argument “o wyższości języka nad ręką” przy przyjmowaniu Komunii św. nie jest przekonujący. A właściwie jest chybiony zupełnie. Przywołam tu Cytat z Księgi Syracha: “Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka” (Syr 28,18). Kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, pochlebstwa, hejty itd., itd.

A jakie jest stanowisko oficjalne. Otóż, II Polski Synod Plenarny, w dokumencie “Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” czytamy: “Synod Plenarny potwierdza i wyraża szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii św. do ust w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej, nie wykluczając jednak innych form przyjmowania Komunii św., z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii”. Warto też na zakończenie przywołać słowa św. Pawła “Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije”  (1Kor 11,28-29).

I na koniec – jak poprawnie przyjmować Komunię św. „na rękę”? Wyciągamy przed siebie prawą rękę, dłonią do góry. Na prawej ręce kładziemy lewą, także dłonią do góry. Kapłan na naszej dłoni składa Komunię Świętą. Komunię przyjmujemy przed kapłanem, prawą ręką podając ją do ust. (za Int. M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku zostały odwołane.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia