Strona Główna

Następne Transmisje:

19 września 2021 – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11:00


Kościoł jest otwarty na wspólną modlitwę. Zachęcamy wszystkich wiernych naszej parafii do uczestnictwa w żywej Mszy Świętej, pilnując w tym trudnym czasie wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!
·     Nosimy maski lub przyłbice
·     Myjemy ręce przy wejściu do kościoła żelem antybakteryjnym
·     Utrzymujemy dystans 2m pomiędzy rodzinami / bąblami
·     Na Msze Święte Niedzielne i Święta rejestrujemy swój udział


W celu rezerwacji trzeba kliknąć na odpowiednią mszę poniżej. Dzieci poniżej 12 lat które wchodzą z rodzicami nie muszą być rejestrowani.List Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej o szczepionce.

List Konferencji Biskupów Anglii i Walii w sprawie sczepienia.Z biuletynu

Minęła kolejna rocznica wiktorii wiedeńskiej, wspaniałej odsieczy dla Wiednia, obleganego przez Turków, poprowadzonej przez króla Jana III Sobieskiego, w roku 1683r.

To pełne zwycięstwo nad wojskami Porty Ottomańskiej, zwykło się było uważać za otwarcie nowej epoki dla Polski, czasu kiedy staliśmy się wybawicielami Europy i przedmurzem chrześcijaństwa. A przecież wiktoria wiedeńska, będąca w istocie uratowaniem chrześcijańskiej Europy, jest w dziejach Polski swoistym akordem końcowym wojen polsko-tureckich, trwających z przerwami od końca wieku XV, znaczonych takimi bitwami jak Cecora w 1620 oraz Chocim w 1621 i 1673. Wojny te miały dla Polski nie tylko znaczenie strategiczne, polityczne i militarne, ale także psychologiczne. Przyczyniły się one bowiem do uformowania po stronie polskiej, psychologicznego typu wojownika „w obronie wiary”.  Tradycyjny paradygmat walki w obrony ojczyzny złączył się w ich trakcie, z poczuciem zmagania z „pohańcami”, ludźmi obcej wiary. Historycy porównują polskie doświadczenia wojen tatarskich i tureckich do tego, czego inni doświadczyli wskutek udziału w obronie Europy przed Maurami, w rekonkwiście, czy w krucjatach. Był to duch chrześcijaństwa wojującego z najazdem muzułmańskim.

Trwająca wiekami obrona świata chrześcijańskiego przed Islamem zaznaczyła się takimi bitwami, jak Warna w 1444, Lepanto w 1571 i  Wiedeń w 1683. W pierwszej i ostatniej – w klęsce i w zwycięstwie – armiami chrześcijańskimi dowodzili polscy królowie. Z racji tego naszego nieszczęsnego położenia geo-politycznego, „znoszenie się z Turczynem” było dla nas, tzn. dla Rzeczpospolitej, raczej codziennością. Stąd przekonanie, że Rzeczpospolita jest „przedmurzem Chrześcijaństwa”, antemurale Christianitatis – że „zastawia” resztę świata chrześcijańskiego przed nawałą pogańską. Zresztą nie był to tylko nasz odbiór subiektywny. W roku 1678  papież Innocenty XI w liście do polskiego senatu nazwał Polskę prevalidum ac illustre christianitatis Reipublicae propugnaculum – potężną i wspaniałą osłoną chrześcijańskiej Rzeczypospolitej. Podobne przekonanie wyrażane było w stosunku do Polski wielokrotnie już znacznie wcześniej. Odsiecz wiedeńska Jana III była jedynie dobitnym unaocznieniem tej misji wobec całej Europy. Na pamiątkę tego zwycięstwa, w dziękczynieniu za nie, papież ustanowił dla całego świata katolickiego w jej rocznicę (12 września) święto liturgiczne Najświętszego Imienia Maryi, tak jak wcześniej na życzenie króla Zygmunta III Kościół zgodził się na obchodzenie w Polsce w dniu 10 października „nabożeństwa dziękczynnego za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1621”. W ideologii „przedmurza” można dostrzec bez trudu nie tylko rys dzielności i poczucia obowiązku, ale i skłonność do poczucia narodowej wyższości. Zauważamy to w ideologii polskiego sarmatyzmu i wyrosłej na jej gruncie literatury. Wyraźne jest tam przeświadczenie o istnieniu planu Bożego w stosunku do Polaków, a co za tym idzie, o specjalnej opiece Boga nad naszym narodem. Najpiękniejszym literackim przykładem tego jest Psalmodia polska, autorstwa Wespazjana Kochowskiego, będąca niezwykłą artystyczną trawestacją Psałterza Dawidowego:

„Rozważ i Ty korono moja, jeżli niesłusznie rzec możesz: Pan jest obrońca mój, i ucieczka moja, w Nim ja będę ufała.
(…) Nie szkodzą mi strzały lecące od południa gęsto; ani na krew chrześciańską głodne z Stambułu szaleństwo.
Uczy bowiem Pan ręce pomazańca swego na wojnę; i On sam za niego wojując, pysznego tłumi Sennacheryba.(…)
 I tak mówię: Ty Panie jesteś nadzieją moją, a któryś jest stwórcą światła niebieskiego,Ty pogański miesiąc przyprowadzisz do ostatniej kwadry. A korona polska w wspomnieniu Twojem,
gdy od bisurmańskiej ma zaszczyt szabli, o jako słuszna aby Cię uznawała Boże mocnym obrońcą”.

Trudno zresztą wyobrazić sobie późniejszą polską miłość ojczyzny i dzielność w jej służbie bez tego sarmackiego wyobrażenia o wyjątkowości powierzonego naszemu narodowi zadania i o idei „przedmurza”, potwierdzonej zresztą historycznie.       W czasach niewoli wizja ta wyidealizowana,  jednak nie oderwana od faktów, była glebą dla poczucia dumy, niezbędnej do przetrwania emocjonalnego i duchowego. Czytamy więc w Księgach Narodu Polskiego Adama Mickiewicza:

„Jego królowie i ludzie rycerscy nigdy nie napastowali żadnego narodu wiernego,
ale bronili Chrześcijaństwo od pogan i barbarzyńców niosących niewolę.
I szły króle polskie na obronę Chrześcijan w dalekie kraje, król Władysław pod Warnę,
a król Jan pod Wiedeń, na obronę wschodu i zachodu”.

Idea „przedmurza” powstała na skutek zderzenia Polski z nawałą pogańską. Jednak wraz z zaostrzaniem się konfliktów Rzeczypospolitej z innymi sąsiadami o tożsamości niekatolickiej, w coraz większym stopniu zaczęła odnosić się ona do strzeżenia nie tyle granic terytorialnych, co granic zasad i wartości, przed zamachami przychodzącymi także z wnętrza chrześcijańskiej Europy. I w tym zakresie pozostaje ona ważna, nośna w swym przekazie i istotna dla nas do dzisiaj. (M.I.)

 


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…

DAY CENTRE. Wznawia działalność od  środy 1 września.  Smaczne obiady  domowe na miejscu i  na wynos. Zapraszamy


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach