Strona Główna

Następne Transmisje:

23 stycznia 2021 – III NIEDZIELA ZWYKŁA – Suma


4 stycznia 2021 – Kościoły zostają otwarte na wspólną modlitwę. Zachęcamy wszystkich wiernych naszej parafii do uczestnictwa w żywej Mszy Świętej, pilnując w tym trudnym czasie wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!
·     Nosimy maski lub przyłbice
·     Czyścimy ręce przy wejściu do kościoła żelem antybakteryjnym
·     Trzymamy dystans 2m pomiędzy rodzinami / bąblami
·     Na Msze Święte Niedzielne i Święta rejestrujemy swój udział poniżej


POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA z przykrością powiadamia Państwa że zgodnie z nakazem rządu Brytyjskiego zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej zostają wstrzymane do 20 lutego 2021. Pierwsze lekcje więc odbędą się 27 lutego, dla klas które miały wrócić w sobotę 9 stycznia. 


Katecheza Pierwszo-Komunijna jest również odwołana w kościele w nadchodzącą sobotę. Proszę wracać na tą stronę w następnym tygodniu po dalsze informacje o katechezie online….


Działalność biblioteki jest w tej chwili odwołana.


Z biuletynu

WSPÓLNOTA – LUDZI    WIELKIEJ NOCY.

             W ostatnim tygodniu media społecznościowe znalazły się w centrum uwagi i rozpoczęła się dyskusja na temat ich roli, kontroli nad treściami rozpowszechnianymi w nich itd. Media społecznościowy to temat zdecydowanie ciekawy i warto potraktować go, jako punkt wyjścia dla dzisiejszej refleksji. Są one tak błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Bywają użyteczne. Tam np. znalazłam informację o książce, którą czytam właśnie, a która dotyczy kwestii bardzo ważnej dzisiaj – wspólnoty. Ta książka to „Ludzie Wielkiej Nocy”, a jej autorem jest filipiński kardynał Luis Antonio Gokim Tagle. To obecnie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci kościoła. Doskonale odnajduje się on w świecie mediów i współczesnych środków komunikacji. Oswoił on media, podobnie jak kiedyś nasz Papież i może dlatego nazwany jest “Wojtyłą z Azji”. Wspomniana przeze mnie książka jest krytyką współczesnego i wszechobecnego modelu kultury. Kultury homogenizacji i rozproszenia. Kultury zglobalizowanej, o której autor tak pisze: „Wydaje się, że istnieje pewien eksportowy model kultury neoliberalnej, który narzuca się jako element jednoczący: ma on być kulturą, która zjednoczy ludzkość, kulturą, która zapewni globalną komunikację, kulturą przeobrażającą nas w ludzi rozumiejących się nawzajem. (…) Owa globalna kultura, nie jest już inspirowana wartościami religijnymi. Inspiracje kultury globalnej są zdecydowanie neopogańskie, pozostają pod nadmiernym wpływem wartości postmodernistycznych — radykalnie zsekularywanych, indywidualistycznych, przesyconych duchem współzawodnictwa i materializmu”. Kardynał Tagle zwraca uwagę, że jest to kultura nacechowana podejrzliwością wobec autorytetu, wyrażającą się brakiem poważania, co jak autor pisze „może być gestem profetycznym, może też jednak pozbawiać życie wymiaru tajemnicy. Wszystko ulega demitologizacji, na wszystko znajdują się proste wytłumaczenia. Zanika, a nawet zanikło już zupełnie poczucie sacrum”.

W konsekwencji obcowania wewnątrz takiego zhomogenizowanego modelu kulturowego, rozproszeniu ulega ludzka energia, a jednym z przejawów tego zjawiska staje się nuda. „Młodzi ludzie wydają się być znudzeni życiem już na jego progu. By zabić czas, tworzą mnóstwo „imprez”, „eventów”. Ludzie nieustannie szukają czegoś nowego. (…) Zmiana obiektu zainteresowań stała się zajęciem wygodnym i niewymagającym wysiłku (…) Ludzie przyzwyczajają się do tego, że życie składa się z elementów, które wcale nie muszą być ze sobą powiązane. Boję się, że wkrótce będziemy rozumować następująco: historia opowiedziana od początku do końca jest nudna.”

Nie chcemy już, by nasze życie cechowała jedność. Jedność sprawia, że życie staje się nudne. Znaczy to, że skupiamy naszą uwagę i czerpiemy radość z jednego wycinka życia.

Ratunkiem, dla spustoszenia jakie owa globalizacja w nas czyni, jest wg. kardynała Tagle wspólnota. Dla nas wierzących postrzeganie Kościoła jak wspólnoty powinno być czymś oczywistym, a nie jest. Wspólnoty wyznaniowe kurczą się. Ludzie odchodzą, nie uważając, by komunikacja bezpośrednia była konieczna. Łatwiej niż kiedykolwiek byłoby nam teraz właśnie zacieśniać więzy międzyludzkie. I wydaje nam się, że to czynimy. Komunikujemy się, ale „komunikacja to jeszcze nie komunia, a informacja to nie wspólnota sensu. Globalnie promowany i implantowany jeden model kultury nie prowadzi do jedności lecz wykluczenia”.

Kardynał przypomina, co na początku czyniło Kościół znakiem wspólnoty. Proste działania: modlitwa, łamanie chleba, dzielenie dóbr, uzdrawianie w Duchu Świętym, gromadzenie się. I wszystkie te działania wciąż czynią z nas Kościół. Jak bardzo – wystarczy się przekonać, wracając do korzeni. “Wspólnota rośnie w siłę, gdy wszyscy uczą się od siebie nawzajem” – pisze Kardynał. I chodzi tu o uczenie się nie tylko w płaszczyźnie horyzontalnej czyli od przyjaciela, sąsiada, rodaka, ale także historycznie wertykalne, czyli od rodziców, dziadków, o czerpanie z szeroko rozumianych zasobów skarbnicy wspólnotowej, kulturowej. “Wspólnota, która zawsze widzi twarze swoich przodków i bliźnich, będzie też zawsze widzieć twarz Boga. Ten rodzaj wspólnoty będzie stanowić nadzieję dla świata pozbawionego twarzy” – pisze kardynał Tagle.

Doświadczenie jedności i wspólnotowości umacnia także, jeśli nie przede wszystkim – wiara: “Kto nie spotkał Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, nie znajdzie odpowiedzi na żaden z problemów, jakie przynosi współczesna kultura i cywilizacja” – pisze kardynał Tagle. I wzywa do odwagi w dzieleniu się Dobrą Nowiną.

Zatytułowałem, pisze, tę książkę: Ludzie Wielkiej Nocy, gdyż Wielkanoc jest czasem wielkiej nadziei. Nadziei, która może wzbudzić w nas wizje i marzenia, co wydaje się być najistotniejszym elementem wspólnoty. Wspólnota jest  potężnym znakiem nadziei w poszarpanym na kawałki świecie. (…) Nasze życie naznaczone jest rozbiciem, wykluczeniem, przemocą i zniszczeniem, odczuwalnym w rodzinach, w miejscach, w których żyjemy, na poziomie narodów i w sferze międzynarodowej. (…). Wydarzenie Wielkiej Nocy, tryumf Jezusa nad grzechem i śmiercią, otwiera przed nami nową przestrzeń życia. Mamy nadzieję, że jako ludzie Wielkiej Nocy możemy dzielić się ze światem jej światłem, rozpraszając mrok wyobcowania, który ogarnął świat. (…) Jako wspólnota chrześcijańska musimy na nowo odkryć, uchwycić i przyswoić sobie moc Zmartwychwstania, kluczowego elementu naszej wiary — nadziei na początek nowego życia — najpotężniejszego symbolu wiary, która może przemienić nasze życie, nasz Kościół, naród, społeczność i świat”.

Piękna, mądra książka. Polecam. Już niedługo w naszej bibliotece. (M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku zostały odwołane.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia