Strona Główna

Następne Transmisje:

28/11/2021 – I NIEDZIELA ADWENTU ROK C – 11:00


Odpusty za zmarłych. Nowy dekret Penitencjarii Apostolskiej – czytaj dalej…


Kościoł jest otwarty na wspólną modlitwę. Zachęcamy wszystkich wiernych naszej parafii do uczestnictwa w żywej Mszy Świętej, pilnując w tym trudnym czasie wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!
·     Nosimy maski lub przyłbice
·     Myjemy ręce przy wejściu do kościoła żelem antybakteryjnym
·     Utrzymujemy dystans 2m pomiędzy rodzinami / bąblami
·     Na Msze Święte Niedzielne i Święta rejestrujemy swój udział


W celu rezerwacji trzeba kliknąć na odpowiednią mszę poniżej. Dzieci poniżej 12 lat które wchodzą z rodzicami nie muszą być rejestrowani.List Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej o szczepionce.

List Konferencji Biskupów Anglii i Walii w sprawie sczepienia.Z biuletynu

ADWENT – ROZPOCZYNA NOWY ROK KOŚCIELNY

Adwet to okres czterech tygodni poprzedzających Boże Narodzenie. Ten czas upływa pod znakiem przygotowań do Świąt. Jest to czas pełen pięknej symboliki. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Pierwsze wzmianki o obchodzeniu adwentu pochodzą z IV wieku. Poniżej przedstawiamy niektóre ze zwyczajów, tradycji i symboli adwentowych:

Szara godzina – to dawna, zapomniana tradycja. Kiedyś, gdy zapadał zmierzch, domownicy zasiadali przy piecu i słuchali dawnych opowieści, wspominali, śpiewali pieśni, a także czytali na głos książki. 

Roraty – Adwentowe Msze Święte Msza Święta Roratnia odprawiana w okresie Adwentu jest znakiem obecności Maryi, która jako Matka Jezusa, w szczególny sposób oczekiwała przyjścia na świat Mesjasza. Msza roratnia jest tradycyjnie odprawiana o wschodzie słońca. Jest to msza wotywna, co oznacza, że nie odprawia się jej zgodnie z formularzem przypisanym danemu dniu, ale według formularza, który odpowiada szczególnej okazji bądź też pobożności wiernych. Nazwa „roraty” pochodzi od pieśni śpiewanej na początku tej Mszy – „Rorate caeli desuper”, czyli „Spuśćcie rosę niebiosa”. Prawdopodobnie takie msze odprawiane były w Polsce już za czasów Bolesława Wstydliwego

Roratka – Świeca Maryjna – Roratka to inaczej świeca maryjna. Biała bądź żółta, przewiązana jest białą lub niebieską wstążką i udekorowana zielenią. Kolor wstążki wskazuje na niepokalane poczęcie Maryi, a zdobiąca ją zielona gałązka przywołuje Izajaszowe proroctwo: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański […]”. Rodzimy zwyczaj umieszczania roratki na ołtarzu sięga XIII wieku. Wtedy to, wraz z początkiem Adwentu, przed ołtarzem w katedrze stawali reprezentanci siedmiu stanów: król, prymas, senator, szlachcic, żołnierz, kupiec i chłop, jednocześnie dzierżąc zapalone świece i oznajmiając zebranym: „Jestem gotów na sąd Boży”. 

Adwentowe Lampiony – Lampion adwentowy zgodnie z tradycją w kościele katolickim oświetla pierwszą część mszy roratniej, w tym czasie w świątyni pogaszone są światła. Symboliczna ciemność to czas oczekiwania i skupienia. Ten zwyczaj nawiązuje do przypowieści Jezusa, która opowiada o roztropnych pannach, które trzymając w rękach płonące lampy oczekiwały na przyjście oblubieńca. Zapalne podczas Mszy Świętej Roratniej, rozświetlają mroki grudniowej nocy. Symbolizują potrzebę gromadzenia przez okres Adwentu dobrych uczynków, rozjaśniając mroki naszych grzechów, wskazują Chrystusowi drogę do naszych serc. Dawniej głównym budulcem, z którego powstawał lampion adwentowy były gałązki brzozy, z których przy pomocy sznurka tworzono czworobok, z ładnym zwieńczeniem na górze. W środku umieszczano świecę.

Adwentowy Wieniec – Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego, symbolem zwycięstwa i godności królewskiej, formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa. Jego zieleń symbolizuje wieczną egzystencję, ale i nadzieję. Krąg, czyli kształt wieńca, jest natomiast symbolem wieczności Boga. Poświęcony lub pobłogosławiony, jest także symbolem ludu Bożego czekającego w miłości i radości na Mesjasza oraz symbolem jedności rodziny sposobiącej się duchowo na przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, gdzie czerwień wstążki wieńca oznacza radość, a jej fiolet – wewnętrzne przygotowanie.

I świeca to symbol przebaczenia –  bez którego nie jest możliwy pokój.
II świeca jest symbolem wiary – że tylko w ramionach Boga możemy czuć się bezpiecznie.
III świeca to symbol radości –  radości przymierza z Bogiem i drugim człowiekiem.
IV świeca symbolizuje nadzieję – nadzieję oczekiwania …

W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece symbolizują bliskość „przyjścia” Jezusa.

Dawniej, w niektórych rejonach Polski.

Wędrująca figura Matki Bożej – Po roratach jedno z dzieci przyjmuje do swego domu figurę Matki Bożej. Wcześniej dzieci na serduszkach piszą swoje dobre uczynki, na końcu mszy świętej losuje się osobę, do której przybędzie Maryja. Najczęściej figurę przyjmuje się do domu na jeden dzień i celebruje się wtedy zwaną rodzinną liturgię, na którą składają się: śpiewanie pieśni adwentowych i maryjnych, czytanie i rozważanie Pisma Świętego oraz odmawianie modlitw, zwłaszcza różańca. 

Pasterskie trąby – z adwentem kojarzył się też dźwięk pasterskich instrumentów. Niósł się daleko, przypominając o zbliżających się Świętach. Ligawki, bazuny, trombity używane przez pasterzy służyły im wtedy nie tylko do dawania różnych sygnałów, ale też otrąbywania adwentu. Instrumenty były symbolami trąby Archanioła. Zwyczaj zachował się w szczątkowej formie.

Adwent to czas radosnego oczekiwania. Okres przebogaty duchowo i emocjonalnie, jak i przepiękny w sferze tradycji.  Warto by jego znaczenie, symbolika i piękno przekazane zostały naszym dzieciom. (M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: „Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z „online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…

DAY CENTRE. Wznawia działalność od  środy 1 września.  Smaczne obiady  domowe na miejscu i  na wynos. Zapraszamy


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach