Strona Główna

Następne Transmisje:

20 czerwca 2021 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11:00


Kościoł jest otwarty na wspólną modlitwę. Zachęcamy wszystkich wiernych naszej parafii do uczestnictwa w żywej Mszy Świętej, pilnując w tym trudnym czasie wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!
·     Nosimy maski lub przyłbice
·     Myjemy ręce przy wejściu do kościoła żelem antybakteryjnym
·     Utrzymujemy dystans 2m pomiędzy rodzinami / bąblami
·     Na Msze Święte Niedzielne i Święta rejestrujemy swój udział


W celu rezerwacji trzeba kliknąć na odpowiednią mszę poniżej. Dzieci poniżej 12 lat które wchodzą z rodzicami nie muszą być rejestrowani.



List Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej o szczepionce.

List Konferencji Biskupów Anglii i Walii w sprawie sczepienia.



Z biuletynu

Szatan na salonach.

            Przeglądając facebook (narzędzie diabła), potknęłam się o obrazek przedstawiający pomnik -postać Baphometa, w otoczeniu dzieci. Pomnik ten stał przed siedzibą władz stanu Arkansas i był dziełem artystów kościoła satanistycznego. Czy stoi tam jeszcze, nie wiem, bo był podobno instalacją czasową. Wrażenie jednak zrobił na mnie piorunujące i skłonił do refleksji.

Figura diabła z pomnika jest dość wiernym oddaniem opisu Baphometa, dokonanego przez Eliphasa Léviego, XIX-wiecznego okultystę, który przedstawił go jako kozła z wielkimi rogami, z kobiecymi piersiami, ze skrzyżowanymi kopytami, siedzącego na ujarzmionym globie ziemskim. Patrząc na ten pomnik, zadałam sobie pytanie, jak to możliwe, że w kraju o chrześcijańskich korzeniach, przed stanowym Kapitolem może stanąć coś takiego? Jak to możliwe, że ktoś wydał na to pozwolenie i nie wzbudziło to ogólnego protestu, zakończonego obaleniem figury? Innymi słowy, jak to się stało, że diabeł, szatan, Lucyfer, jakkolwiek by go nie nazwać, stał się osobą nie tylko akceptowaną, ale i wpuszczoną „na salony”? Źródeł tego stanu rzeczy należy szukać w wieku XIX. To romantyzm niestety wprowadził szatana do literatury pięknej. Epoka ta rozkochawszy się w „Raju utraconym” Miltona, stworzyła, a raczej opracowała piórem Goethego, mit „Fausta”, co w zestawieniu z uwielbieniem dla wszystkiego co mroczne, wampiryczne i pozazmysłowe, dało doskonałą pożywkę dla wyobraźni twórców przyszłych pokoleń i ich niezaspokojonej potrzeby rewolucjonizowania. Chora fascynacja złem towarzyszyła człowiekowi od zawsze, ale traktowana była jako ułomność i skrywana wstydliwie. Kiedy Oświecenie, wspierane przez nauki masońskie, poddało w wątpliwość istnienie Boga i rozpoczęło się wielkie odwracanie porządku moralnego świata, które trwa do dzisiaj i którego jesteśmy świadkami, zmieniły się reguły gry. Zło stało się elementem układanki, takim jak i dobro, a sam diabeł przestał być już tylko śmiesznym, parzystokopytnym stworkiem z różkami, ale przybrał postać dużo bardziej kuszącą. Na gruncie polskim najdobitniej nobilitację szatana widać chyba u Przybyszewskiego, który mówił, że jest to „bóg natury i instynktów, które tylko zła pragną”; szatan-słowo to „Chrystus błota”, patron wydziedziczonych z tradycji kultury, cierpiących i żebraków, którzy tworzą jedno ciało mistyczne, „bóg biednych i głodnych”, który nie posiada swego królestwa, lecz jest cały dążeniem, ruchem. Według Przybyszewskiego to „bóg ambitnych dyletantów, szalonych mistyków i ateistów”, „bóg niezadowolonych i ambitnych, bóg potępieńców i tych, co szukają, bo szukać, znaczy tracić Boga”. 

            Wiek XIX ze swoim nihilizmem, abnegacją, odrzuceniem starej kultury, potrzebą nowych doznań, chęcią obalenia starego porządku świata, w szatanie ujrzał nowego Prometeusza, niosącego nowemu człowiekowi światło. Ta nowa kreacja szatana – Lucyfera doskonale wpisywała go w rewolucyjny kontekst epoki.

            Nie zapominajmy, że druga połowa wieku XIX to wszak czas powstania idei, za których wdrażanie płacimy do dzisiaj. Twórcy ich zdawali sobie sprawę, że aby zmienić porządek świata, trzeba było zburzyć stary ład, a można to zrobić tylko oferując coś w zamian. Należało odwołać się do tego, co w człowieku najgorsze i najsłabsze. Przede wszystkim do jego pychy i wiary w to, że rozum jest jego kapitałem najwyższym. Po drugie do pragnienia wolności, rozumianej jako zaspakajanie żądz. Po trzecie do pragnienia zemsty za niepowodzenia, nieudacznictwo, upadki i porażki. Na takim gruncie można było siać. I zasiano.

            Szatan został oswojony i nobilitowany. We współczesnej popkulturze ogromny wpływ na wizerunek Złego miała powieść Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, która przedstawiała Wolanda jako oczytanego, eleganckiego dżentelmena. Nagle okazało się, że diabeł nie jest taki zły, jak go malują. Ale tak naprawdę dopiero film rozpoczął okres fascynacji Lucyferem, jako realną alternatywą dla wiary w Boga. O ile jeszcze filmy takie jak „Adwokat diabła”, czy „Harry Angel” wpisywały się w dyskusje o kosztach paktowania z diabłem, o tyle współczesna papka kinowo-serialowa, z „Sabrinami” i „Lucyferami”, bez frasunku serwuje nam piękne czarownice i szykowne diabły, jako najlepszych kumpli, dużo bardziej interesujących niż jakieś tam nudnawe i safandułowate anioły. Diabeł w formie popkulturowej nie zadaje niepotrzebnych pytań, zawsze jest po naszej stronie, zawsze poda pomocną dłoń, wybawi z kłopotów. Jako kompan jest nobilitujący.

            Wszechobecność szatana w świecie nas otaczającym samo w sobie jest już komentarzem na temat kondycji duchowej dzisiejszych społeczeństw. Dlaczego człowiek tak łatwo dał się złapać w te pułapkę i z taką ochotą podążył tą drogą? Cóż…jak pisał Blaise Pascal: „Zło jest łatwe, jest go nieskończona mnogość; dobro prawie jedyne”.

            Satanizm  ze swoim ukierunkowaniem na człowieka i jego doczesną cielesność, ze stwierdzeniem „Bogiem jestem ja” — całkowite ukierunkowanie się na spełnienie jednostki, jej zadowolenie, wyżycie, nasycenie. Jednocześnie, chcąc jakoś zintelektualizować wybory swej ofiary, odwołuje się do  jedność dobra i zła, jako wzajemnie dopełniających się sfer rzeczywistości. W takim układzie etyka staje się czymś relatywnym i to jednostka decyduje o tym, co jest dobre, a co złe.  Wszystko zależy od kontekstu. Podążanie za szatanem jest prostsze, kolorowsze i nie wymaga dyscypliny. Jest to podróż bez celu, forma trwania w teraźniejszości, bez refleksji nad konsekwencjami. Spełnianie zachcianek, bez miejsca na spełnianie marzeń. Jak zwykle genialnie ujął to mistrz Kaczmarski w tekście ‘Postmodernizm”: Bo to o to w końcu chodzi, by niczego nie dowodzić. Nie wykuwać tarcz utopii i nie kruszyć o nie kopii. Nie planować i nie marzyć. Co się zdarzy – to się zdarzy; Nie znać dobra ani zła: To jest gra – i tylko gra! (M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku zostały odwołane.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia