a.Strona Główna

5 lipca 2020 – Zwykła 14 – 09:30 online i z udziałem wiernych.

12 lipca 2020 – Zwykła 15 – 09:30 online i z udziałem wiernych.

Msza Święta online będzie teraz transmitowana tylko w Niedziele o 09:30 dla osób którzy się dalej chronią. Będzie ona dostępna również na tej stronie do późniejszego obejrzenia.


WRACAMY DO CHRYTUSA – W PUBLICZNYM KULCIE
LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ KOŚCIOŁA

Rezerwacje Online

Przy wejściu na Msze Św., prosimy o okazywanie wydruku rezerwacji lub jej potwierdzenia na komórce.
*Uwaga – aktualna dostępność pozostałych biletów może być opóźniona o 1 godzinę.

Kliknij aby otworzyć wersję pdf tego dokumentu

Posłanie Arcybiskupów Metropolitarnych Kościoła Katolickiego w Anglii
…pełen dokument można przecytac tutaj…

 We wtorek podano do wiadomości, że od 4 lipca br., miejsca kultu religijnego będą mogły ponownie otworzyć się dla modlitwy i nabożeństw. Witamy tę widomość z wielką radością. Od chwili wprowadzania ograniczeń poruszania i kontaktowania się, członkowie wszystkich grup wyznaniowych napotkali ograniczenia w zakresie obchodzenia świąt religijnych. W okresie Wielkanocnym doświadczenia nasze były zupełnie nieporównywalne z tym co dotychczas było nam znane. Teraz w naszych kościołach możemy znowu cieszyć się świętowaniem głównych tajemnic naszej wiary w Eucharystii.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – WRACA DO NORMY
– OD SOBOTY 4 LIPCA BR.
I KOMUNIA ŚWIĘTA
KATECHEZA ONLINE.
<– Dzieci, kliknijcie obraz,
aby przejść do katechez.


Z biuletynu

Refleksje dzisiejsze są konsekwencją obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Oto mamy za sobą pierwszą turę wyborów i stoimy przed drugą. Okazało się, że prawie połowa społeczeństwa w Polsce, a jeszcze większa na Wyspie, zdecydowała się udzielić poparcia kandydatom, którzy delikatnie rzecz ujmując, nie widzą potrzeby obecności Boga w życiu społecznym. Kandydaci ci, z przypuszczania ataku na KK, uczynili swój oręż i tarczę. Jestem świadoma tego, udzielają im poparcia także ludzie wierzący, tacy którzy mówią o sobie – jestem katolikiem. Jak to możliwe? Bycie katolikiem jest przecież gwarantem i warunkiem zachowania pewnej postawy integralnej w życiu. Nie można być katolikiem w domu, ale w szkole lub w pracy już nie. Wydaje mi się, że obecnie wielu ludzi o tym zapomina i przesuwa katolicyzm jedynie do sfery duchowej lub obrzędowej. Dopuszcza się modyfikacji wiary dla własnych potrzeb. Przeinterpretowuje ją na własny użytek. Z powodu braku osobistej integralności, co może być określone jako brak spójności osobowości, i z powodu zastosowania uproszczeń i skrótów w codziennym bytowaniu, ludzie ci po prostu wiarę, tę która została nam przekazana od Apostołów, zatracili. Nie jest to proces celowy i chyba nie jest też świadomy. Poddali się oni pokusie przekształcania wiary i dopasowywania jej  do swojego czysto subiektywnego, indywidualistycznego światopoglądu i nazywali to odnowieniem.

Pytaniem w tym kontekście zasadniczym, jest „czym zatem jest katolicka tożsamość’?  Na czym ma być ona zasadzona, co powinno być jej fundamentem? Jak powinna się ona manifestować? Odpowiedź nie wydaje się trudna – Ewangelia i Kościół. Dwa filary, filary  mocno osadzone w Bożym Objawieniu, są drogą. Problemem jest manifestowanie tej wiary lub inaczej urealnienie jej w codziennym życiu. Żyjemy w świecie coraz bardziej niedoskonałym. Zresztą świat nigdy doskonały nie był. Problem jednak w tym, że w chwili obecnej zło, czy jak kto woli – Szatan – poczyna sobie nader śmiało. W chwili obecnej mamy do czynienia z bezpardonową i jawną walką z Kościołem. Dlaczego? Dlatego, że to to Kościół właśnie jest największą przeszkodą dla rozwoju zła na świecie. Poprzez swoje rytuały, sakramenty i świętych, Kościół jest najpotężniejszym kanałem łaski, jaki istnieje. Mimo swoich wad, promieniuje na świat więcej światła i dobra niż jakakolwiek inna instytucja. Podczas, gdy inne grupy i instytucje mogą odegrać swoją rolę w walce ze złem, są one jedynie swego rodzaju wspomaganiem, kagankami, podczas gdy Kościół jest Światłem, które odpędza ciemność. Wróg o tym wie i dlatego nienawidzi Kościoła. Agenci jawnie działający w Kościele od wieków starają się go zniszczyć z tego powodu. Ale Kościoła zniszczyć nie można. Kościół walczy ze złem i nigdy nie przestanie tego czynić. Będzie stał aż do końca czasu, jako wielki znak zbawienia dla całej ludzkości, bo tak zostało powiedziane. Pamiętają Państwo Ewangelię wg św. Mateusza? – Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

W czym zatem problem? Dlaczego tak wielu zwątpiło, dlaczego dało się zwieść Złu? Odpowiedź jest wielopłaszczyznowa. Ludzie stracili czujność, bo od bardzo dawna Zły prowadzi udaną kampanię mającą na celu przekonanie nas o swej nieszkodliwości i nieistotności. Wszystkie te bajki przedstawiające diabła jako pociesznego quasi-fauna na kopytkach, zawsze trochę niezdarnego, w sumie dającego się przechytrzyć, oswoiły Diabła. Nawet samo słowo „diabeł” brzmi jakoś tak infantylnie i mało godnie w tej dyskusji… Polecam Państwu świetną książkę Denisa de Rougemont na ten właśnie temat, pt.: „Udział diabła”. Od 1992r., mimo zapotrzebowania, nie było dodruku. Poza tym zło zostało zrelatywizowane. Rozmazały się granice między tym, co dobre i niedobre. Tę linię demarkacyjną przesuwa się coraz bardziej i bardziej. Tu odsyłam Państwa do przeszłych rozważań w biuletynie  na temat tabu i pokłosiu rewolucji 1968r. Zachęcam też do słuchania wykładów Krzysztofa Karonia, który najprzejrzyściej chyba wyjaśnia, na czym polega mechanizm demolowania podstaw naszej kultury. Naprawdę warto posłuchać. Po trzecie problem z tożsamością katolika polega obecnie na postawieniu człowieka w centrum zainteresowania, ubóstwienie go i wpojenie przekonania, że może być równy Bogu. To z kolei jest świadkiem masońskiej myśli czasu Oświecenia i wykwitłego na jej glebie humanizmu, doskonale wykorzystanego przez twórców wszystkich -izmów i elit z tzw. „ukąszeniem heglowskim”. Tak świetnie, długotrwale i wielopłaszczyznowo prowadzony atak poskutkował ambiwalencją ludzi wobec nakazów Kościoła i Ewangelii, tym że uwierzyli oni w nowy lepszy świat zbudowany według przepisu Pana Ciemności lecz na pociechę przystrojony dekoracjami przypominającymi o wierze.

„Ja Boga mam w sercu, po co chodzić do kościoła? Kościół tak – księża nie. Bóg jest przecież wszędzie”. Litania Szatana. Recepta na życie bez wiary, na budowanie świata bez Boga, Państwa bez Ewangelii, szkół bez krzyży. Jeżeli mamy nieść w świat naszą wiarę, co jest naszym obowiązkiem, proponować ją światu, jako alternatywę dla wszechogarniającego sekularyzmu i kolorowej dewiacji, musimy sami być świadomymi naszej tożsamości. Musimy wiedzieć, na co się godzić, a na co nie. Musimy wciąż zadawać sobie pytanie, co wpływa na nasz sposób myślenia, na nasze decyzje, na nasze uczucia i sympatie. Życie w ciągłym rozważaniu nie zawsze jest łatwe, ale za to jest ono pełne i świadome. I poprzez tę świadomość – wolne. Tylko człowiek wolny może w pełni świadomie powiedzieć „Tak” lub „Nie”. A wolni jesteśmy tylko w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Amen (M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku zostały odwołane.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia