SAKRAMENT EUCHARYSTII

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczynają się we wrześniu w naszym kościele parafialnym.

Są one prowadzone w ramach zajęć Polskiej Szkoly Sobotniej w Leeds.

Dzieci, które nie uczęszczają do Polskiej Szkoly maja możliwość przygotowania w tym samym okresie, w soboty.

Uroczystość Pierwszej Komunia Świętej zwykle ma miejsce w niedzielę poprzedzającą Boże Ciało.

Pierwsza Komunia Święta jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu dziecka i całej jego rodziny. Dziecko staje się bowiem pełnoprawnym członkiem kościelnej wspólnoty.

To, co każde dziecko wiedzieć powinno

Zanim dziecko przystąpi do sakramentu musi się nauczyć nie tylko przebiegu samej uroczystości. Niezbędne jest również, by poznało podstawowe modlitwy. Uczy się m.in. Aktu wiary, nadziei, miłości i żalu, Składu apostolskiego, Pięciu praw kościelnych, Siedmiu grzechów głównych i inne. Dochodzą do tego również pieśni. 
Dziecko zalicza modlitwy na lekcjach katechezy. Znajomość modlitw i pieśni kościelnych to warunek przyjęcia Eucharystii.

Mimo, że są one powtarzane i ćwiczone, zarówno na katechezie, jak i na próbach kościelnych, przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej nie mogą się obejść bez pomocy rodziców. Ich zadaniem jest pomoc w przyswojeniu tekstów – im pewniej dziecko będzie się czuło z materiałem, łatwiej będzie mu opanować stres i lęk przed samą ceremonią.

Wsparcie

Dziewięciolatek, który staje u progu Pierwszej Komunii Świętej musi zmierzyć się z niemałym stresem. Emocje będą towarzyszyły dziecku w czasie uroczystości, zapewne nie da się wyeliminować stresu całkowicie. Zadaniem rodziców jest zmniejszenie go. Dzięki rozmowie o uroczystości, o jej przebiegu, a przede wszystkim o jej wadze pozwoli opanować strach, choćby w minimalnym stopniu. Systematyczne powtarzanie modlitw i pieśni to lepsze opanowanie materiału, a tym samym większa pewność siebie naszego dziecka.

Rodzice muszą pamiętać, że to z jakim nastawieniem dziecko przyjmie hostię, w dużej mierze zależy od nich. Ważne, by sobie sami odpowiedzieli na pytanie, co chcieliby przekazać dziecku w tak ważnym dla niego dniu.