Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

a) Kandydat do bierzmowania powinien okazać metrykę chrztu oraz przedłożyć wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
Katechezę przygotowania do Bierzmowania może rozpocząć osoba, która ukończła 13 lat.

b) Przygotowania do przyjęcia Sakrament Bierzmowania w naszej parafii rozpoczynają się we wrześniu. Informację o dacie kolejnej uroczystości można znaleźć w naszym biuletynie parafialnym.

c) Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się podczas katechez w niedzielę po Mszy Świętej.

d) Obecność na katechezach jest obowiązkowa.

e) Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.

Osoby, które z różnych względów nie przyjęły tego sakramentu, a pragną zawrzeć związek małżeński, lub być rodzicach chrzestnym mogą przygotować się w indywidualnym kursie zaocznym (tylko osoby pełnoletnie), przyjmując sakrament bierzmowania w najbliższej parafii Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.


1.
Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

2.Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.