Ogłoszenia parafialne

SŁOWO KS. PROBOSZCZA Z ZAPEWNIENIEM O MODLITWIE I CZUWANIU

Umiłowani w Chrystusie Parafianie i Rodacy!

Przewielebny Marcus Stock Biskup Leeds, wydał dekret odnoście Mszy Św., Sakramentów i Sakramentaliów, do którego musimy się zastosować. Pod sumując najważniejsze:

Decyzją Konferencji Biskupów Anglii i Walii, po przeprowadzeniu konsultacji wśród ordynariuszy diecezjalnych, od piątku wieczora 20.03.2020 przestaną mieć miejsce liturgie publiczne. Ze względu na zaistniałą sytuację, z wiernych zostaje zdjęty obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św., aż do odwołania.

Codziennie w godzinie Apelu Jasnogórskiego w Polsce, tzn. o godz. 20.00 naszego czasu, będziemy łączyć się z Jasną Górą i odmawiać Apel Jasnogórski i 10 Różańca Św. Zaśpiewajmy też Suplikację Święty Boże… – klęknijmy w naszych domach polskich do wspólnej modlitwy

Ks. Proboszcz, w tej godzinie, w pustym kościele, będzie w imieniu wszystkich Parafian czuwał i modlił się przed obrazem MB Częstochowskiej i uruchomi dzwon Św. Jana Pawła II. Bądźmy razem w Duchowej jedności.

Pod Twoją Obronę….  Miejmy ufność w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Sił duchowych i zdrowia oraz roztropności życzę, abyśmy się znów spotkali w DOMU PANA JEZUSA NA UCZCIE EUCHARYSTYCZNEJ W OJCZYSTYM JĘZYKU

Szczęść Boże!!!Ks. Jan Zaręba – proboszcz.

Ps. 1/ kilka osób zgłosiły pragnienie pomocy starszym Parafianom w zakupach – info – Sekcja Charytatywna, p. Prezes Parafii i Ks. Proboszcz. Pomoc Duchowa kapłana jest możliwa w godzinach otwarcia Kościoła na Adorację i tel.

2/ intencje mszalne są sprawowane wg dat do których ks. proboszcz się zobowiązał Je składać. Jeśli ktoś pragnie zmienić termin Ks. Jan prosi o kontakt. W niedziele jest tylko intencja za Parafian dlatego prosimy o ustalenie nowych terminów intencji złożonych na niedziele.


PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:

1/ LAWNSWOOD –  w sobotę  30.10.br. o godz. 12.00 od bramy przy ul: New Adel Lane;

2/ KILLINGBECK –  w niedzielę     1.11.br. o godz. 14.00 – od grobu śp. + Ks. Henryka Czornego

WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH można będzie pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je składać w zakrystii. Ta modlitwa i Msze Św. za zmarłych są najdoskonalszą formą PAMIĘCI O NICH.

 


PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓZAŃCAMatka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Św. i październikowym nabożeństwie odprawianym w kościele wg Porządku Nabożeństw na str. 2 Biuletynu.

ŚWIĘTO APOSTOŁÓW W TYM TYGODNIUw środę w liturgii czcimy Św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – w tym roku przypada w niedzielę –  1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej – JAK W KAŻDY DZIEŃ PAŃSKI. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie, może w Ich gronie jest wielu znajomych i bliskich oni modlą się za nas.

RÓŻA MĘSKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEEDS
Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Maryi. Te słowa wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki: są młotem, który go miażdży. Różaniec od początku stał się modlitwą, która została umiłowana w Kościele. Widzimy to tak w życiu i historii świętych, a szczególnie założycieli zakonów czy zgromadzeń zakonnych, jak i w życiu prostych i zwyczajnych ludzi. Różaniec to siła.

W naszej Parafii koło Żywego Różańca działa i rozwija się prężnie. Powstała nowa wspaniała inicjatywa stworzenia Róży Męskiej Różańca. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Marcinem Morusiem (07894 216995)

Leeds United Foundation zgłosiło się do naszego Ośrodka z informacją o powstawaniu klubów sportowych. Sa to kluby działające na obszarze całego Leeds, gromadzące młodzież w różnym wieku i o różnym stopniu usportowienia:-) 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Richardem  na email richard.Foye@leedsunited.com


BIERZMOWANIE – KATECHEZY – NOWA DATA

PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA – prosimy o powtarzanie Katechez online Parafia Leeds – Oficjalny Kanał. Ks. Bp. Wiesław Lechowocz nie może przybyć w związku z wprowadzoną kwarantanną do Anglii. Nowa data przyjęcia przez kandydatów Sakramentu Bierzmowania został ustalona z Ks. Rektorem PMK prał Stefanem Wylężkiem na

Niedzielę Adwentu – 29 LISTOPADA

Dlatego najbliższa Katecheza przed Bierzmowaniem – odbędzie się w

niedzielę 25 października – wg planu poniżej:

Katecheza dla Kandydatów do Bierzmowania – odbędzie się w niedzielę 25/10/br:

  1. Bierzmowanie godz. 9:30 – KATECHEZA – po Mszy św. o godz.16:00 – w Kościele
  2. Bierzmowanie godz. 11:00 – KATECHEZA – po Sumie – w Kościele
  3. Bierzmowanie godz. 13:00 – KATECHEZA – po Mszy św. o godz.13:00 – w Kościele

Intencje mszalne są sprawowane w naszym kościele wg dat do których ks. prob. się zobowiązał Je składać. Jeśli ktoś pragnie zmienić termin Ks. Jan prosi o kontakt tel. W niedziele są tylko dwie intencje dlatego prosimy o ustalenie nowych terminów intencji złożonych na niedziele. Jeżeli Ich nie ustalimy Kapłan jest zobowiązany do Ich odprawienia w jak bliższym wolnym terminie – w naszym wypadku to czerwiec lub lipiec.


I KOMUNIA ŚWIĘTA – KATECHEZA 2 – ONLINE – NOWA DATA

Ks. Prob. Jan – zachęca Rodziców aby nie zmarnowali 8 miesięcy współpracy i nie przekładali tego ważnego dnia w życiu duchowym Dzieci i Rodzin na przyszły rok katechetyczny. Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie…
Zakończyliśmy miesięczny cykl 4 katechez na kanale You Tobe. Prosimy rodziców o powtarzanie tego materiału i dodatku – Katecheza 5 – nagrane pieśni na Uroczystość I Komunii Świętej – ćwiczymy z dziećmi w domy i uczymy się na pamięć.

Parafia Leeds – Oficjalny Kanał.

 


ISKIERKA WIARYZachęcajmy wszystkich dzieci do pobierania tej małej Iskierki, aby Iskierka ich wiary nie zagasła w tym trudnym czasie. A jeśli nie macie możliwość umieszczania Iskierki na waszych stronach, to możecie dzieci kierować do naszej strony: http://parafialeeds.org.uk/iskierka-wiary/.
Pozdrowienia i życzymy wszystkim zdrowia. Zygmunt i Zuzanna z rodzinną.


 


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą a się na ostatnie spotkanie na probostwie – z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie

Przypominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych – powinno się dobyć na 3 miesiące przed planowaną datą zawarci Sakramentalnego Małżeństwa.


GODZINA ŚWIĘTA – w każdy piątek od godz. 18:00 do wieczornej Mszy Świętej zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym też czasie jest okazja do Sakramentu Pokuty.


WRÓCILIŚMY DO CHRYSTUSA – W PUBLICZNYM KULCIE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ KOŚCIOŁA

Prosimy Parafian o rejestracje swojej obecności na Mszy Św. i wydruk „bezpłatnej” wejściówki na Msze Święte niedzielne na godz. 9:30, SUMĘ – godz.11:00, na dodatkową Mszę Św. niedzielną o godz. 16:00, oraz na wieczorną o godz. 19:00 i sobotnią wigilijną z niedzieli na godz. 18:30. Zasady szczegółowe udziału wiernych we Mszy Św. w Diecezji Leeds  podał Bp. Marcus – we wnętrzu kościoła obowiązuje Dystans Społeczny + 1m.


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – WRÓCIŁ
+ MSZA NIEDZIELNA O GODZ. 16:00


 

POCZĄTEK MIESIĄCA RÓZAŃCA ŚW. – w czwartek – pierwsze Nabożeństwo Różańcowe. Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.
Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie wg porządku nabożeństw (str.2). Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy.


INTENCJE  MSZALNE  NA  ROK  2020

MOŻA SKŁADAĆ W KAPLICY ŚW. STANISŁAWA KOSTKI po Mszach Świętych w tygodniu i niedzielę.

PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH


NOWY CYKL KATECHEZ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO 1. KOMUNII ŚW. A.D.2020/21

Prosimy rodziców o wydrukowanie Formularza Zgłoszeniowego ze strony internetowej parafii i złożenia go na ręce duszpasterza, aby przydzielić dzieci do konkretnej grupy katechetycznej – Godziny Katechez:

  1. GRUPA SZKOLNA – KLASA II A I KLASY III – każdej soboty o godz. 9:30
  2. GRUPA SZKOLNA – KLASA II B I – każdej soboty o godz. 10:45
  3. GRUPA POZASZKOLNA – każdej soboty o godz. 12:05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BIERZMOWANIE – KATECHEZY – DOBIEGAJĄ KONCA CELU

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA – prosimy o powtarzanie Katechez online Parafia Leeds – Oficjalny Kanał. Została ustalona z Ks. Bp. Wiesławem nowa data przyjęcia tego Sakramentu.

Katechezy dla Kandydatów do Bierzmowania – odbywają się każdej niedzieli:

  1. Bierzmowanie godz. 9:30 – KATECHEZA – po Sumie – Duża Sala Ośrodka
  2. Bierzmowanie godz. 11:00 – KATECHEZA – po Sumie – w Kościele
  3. Bierzmowanie godz. 13:00 – KATECHEZA – po Mszy św. o godz.16:00 – w Kościele