Ogłoszenia parafialne

WRÓCILIŚMY DO CHRYSTUSA – W PUBLICZNYM KULCIE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ KOŚCIOŁA

Prosimy Parafian o rejestracje swojej obecności na Mszy Św. i wydruk „bezpłatnej” wejściówki na Msze niedzielne.
Aplikacja dostępna na naszej stronie głównej


SŁOWO KS. PROBOSZCZA Z ZAPEWNIENIEM O MODLITWIE I CZUWANIU

Umiłowani w Chrystusie Parafianie i Rodacy!

Przewielebny Marcus Stock Biskup Leeds, wydał dekret odnoście Mszy Św., Sakramentów i Sakramentaliów, do którego musimy się zastosować. Pod sumując najważniejsze:

Decyzją Konferencji Biskupów Anglii i Walii, po przeprowadzeniu konsultacji wśród ordynariuszy diecezjalnych, od piątku wieczora 20.03.2020 przestaną mieć miejsce liturgie publiczne. Ze względu na zaistniałą sytuację, z wiernych zostaje zdjęty obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św., aż do odwołania.

Codziennie w godzinie Apelu Jasnogórskiego w Polsce, tzn. o godz. 20.00 naszego czasu, będziemy łączyć się z Jasną Górą i odmawiać Apel Jasnogórski i 10 Różańca Św. Zaśpiewajmy też Suplikację Święty Boże… – klęknijmy w naszych domach polskich do wspólnej modlitwy

Ks. Proboszcz, w tej godzinie, w pustym kościele, będzie w imieniu wszystkich Parafian czuwał i modlił się przed obrazem MB Częstochowskiej i uruchomi dzwon Św. Jana Pawła II. Bądźmy razem w Duchowej jedności.

Pod Twoją Obronę….  Miejmy ufność w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Sił duchowych i zdrowia oraz roztropności życzę, abyśmy się znów spotkali w DOMU PANA JEZUSA NA UCZCIE EUCHARYSTYCZNEJ W OJCZYSTYM JĘZYKU

Szczęść Boże!!!Ks. Jan Zaręba – proboszcz.

Ps. 1/ kilka osób zgłosiły pragnienie pomocy starszym Parafianom w zakupach – info – Sekcja Charytatywna, p. Prezes Parafii i Ks. Proboszcz. Pomoc Duchowa kapłana jest możliwa w godzinach otwarcia Kościoła na Adorację i tel.

2/ intencje mszalne są sprawowane wg dat do których ks. proboszcz się zobowiązał Je składać. Jeśli ktoś pragnie zmienić termin Ks. Jan prosi o kontakt. W niedziele jest tylko intencja za Parafian dlatego prosimy o ustalenie nowych terminów intencji złożonych na niedziele.


RÓŻA MĘSKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEEDS
Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Maryi. Te słowa wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki: są młotem, który go miażdży. Różaniec od początku stał się modlitwą, która została umiłowana w Kościele. Widzimy to tak w życiu i historii świętych, a szczególnie założycieli zakonów czy zgromadzeń zakonnych, jak i w życiu prostych i zwyczajnych ludzi. Różaniec to siła.

W naszej Parafii koło Żywego Różańca działa i rozwija się prężnie. Powstała nowa wspaniała inicjatywa stworzenia Róży Męskiej Różańca. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Marcinem Morusiem (07894 216995)

Leeds United Foundation zgłosiło się do naszego Ośrodka z informacją o powstawaniu klubów sportowych. Sa to kluby działające na obszarze całego Leeds, gromadzące młodzież w różnym wieku i o różnym stopniu usportowienia:-) 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Richardem  na email richard.Foye@leedsunited.com


Intencje mszalne są sprawowane w naszym kościele wg dat do których ks. prob. się zobowiązał Je składać. Jeśli ktoś pragnie zmienić termin Ks. Jan prosi o kontakt tel. W niedziele są tylko dwie intencje dlatego prosimy o ustalenie nowych terminów intencji złożonych na niedziele. Jeżeli Ich nie ustalimy Kapłan jest zobowiązany do Ich odprawienia w jak bliższym wolnym terminie – w naszym wypadku to czerwiec lub lipiec.


DATA 1. KOMUNII ŚW. – USTALONA – NA 30 MAJA 2021 ROKU

DZIECI 1. KOMUNIJNE – ZAPRASZAMY W NIEDZIELĘ – NA WRĘCZENIE CUDOWNYCH MEDALIKÓW

Uroczystość ta odbędzie się na każdej Mszy Świętej niedzielnej i w sobotę. Prosimy rodziców o zgłaszanie się prze stronę internetową na Msze Święte. Pragniemy uroczyście przedstawić wszystkie dzieci 1. Komunijne wspólnocie parafialnej, którą poprosimy o modlitwe za dzieci i Ich rodziny – o jak najlepsze przygotowanie do dnia 1. Komunii Św.


OKRES ZWYKŁY W LITURGII K-ŁA – W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN – Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności.

DNI BABCI I DZIADKA W POLSCE – PAMIĘTAJMY!!! – W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

POGRZEB ŚP. + BEATY PAWŁOWICZktóra zmarła 18 grudnia br. w wieku 56 lat – odbędzie się w naszym kościele parafialnym w Leeds w środę 20 stycznia o godz. 12:00. Mężowi Arturowi i synowi Jakubowi oraz całej rodzinie wyrażamy nasze serdeczne współczucie, a śp. naszą siostrę + Beatę polecamy modlitwie Parafian. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

POGRRZEB ŚP. + KATARZYNY HARKOWSKIEJktóra zmarłą 6 stycznia br. w wieku 49 lat – odbędzie się Kaplicy Krematorium Lawnswood w Leeds w piątek 22 stycznia o godz. 10:45. Rodzinie wyrażamy nasze serdeczne współczucie, a śp. naszą siostrę + Katarzynę polecamy modlitwie Parafian. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

POGRZEB ŚP. + CZESŁAW WĘGLARZAktóry zmarł 3 stycznia br. w wieku 97, zaopatrzony świętymi Sakramentami Kościoła. Pogrzeb śp. + Czesława odbędzie się na Cmentarzu Harehills w czwartek 28 stycznia o godz. 9:00. Po ceremoniach żałobnych na cmentarzu o godz.10:00 Msza Święta Pogrzebowa. Długoletniego kościelnego i zakrystianina naszego parafialnego kościoła polecamy modlitwie Parafian. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

GODZINA ŚWIĘTA W CZWARTKI O 18;00NAZARET MOIM DOMEMPoświęć Twój dom Świętej Rodzinie z Nazaretu. Niech nasz Dom zapłonie Światłem Chrystusa! Zapraszamy Wasze rodziny do oczyszczenia. Czas trwania: 25.12.2020 – 02.02.2021 – 40 dni. Miejsce modlitwy: domy rodzinne. Cel: Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu. Dlaczego oczyszczenie? Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Dlaczego z Matką Bożą? Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”.  Dlaczego 02.02.21 Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem ale też prawdą. Pragniemy, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności w naszym życiu i wypełnił je światłem.

 

OPŁATEK PARAFIALNYDrodzy Parafianie. Jesteśmy jedną wielka rodziną. Rodzina to rzecz święta. Zawsze jednoczy nas stół wigilijny. W przypadku naszej Wspólnoty jest to stół Opłatkowy. Co roku spotykamy się przy nim, by wspólnie zaśpiewać kolędy, by przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Ta powtarzalność jest piękna. W tej powtarzalności jest siła. Dopóki będziemy przy tym stole, dopóki w dłoniach naszych będzie ten opłatek, dopóki będzie łączyła nas siła TEJ TRADYCJI, dopóty BĘDZIEMY.


ŻYCZENIA + ŁAMAMIE OPŁATKIEM + KOLĘDOWANIE I KOLĘDA’2021 W KOŚCIELE & OŚRODKU & BARZE & SKLEPI EPARAFIALNYM & RESTAURACJI „CRACOVIA” PO SUMIE


Dziękując TAK WIELU RODZINOM za zaproszenie z Kolędą – Ks. proboszcz z przykrością informuje, że na razie z powodów epidemiologicznych przepisów państwowych nie mogą się one odbywać, ale jak tylko one ustaną Ks. proboszcz podejmie każde zaproszenie. Ufamy że na Wielkanoc odwiedzimy wszystkie rodziny dzieci 1. Komunijnych i poświęcimy szczególnie nowe domy w odwiedzinach duszpasterskich. Póki co

KOLĘDA + 2021 + W KOŚCIELE

Ks. Proboszcz zaprasza rodziny i Parafian poszczególnych dzielnic Leeds i miast ościennych: Pontefract, Normanton, Harrogate, Wakefield, Selby a nawet Yorku na Msze Św. Kolędowe w Ich intencji sprawowane wg porządku nabożeństw – do 2 lutego br. obejmiemy wszystkich modlitwą – ZAPRASZAMY!!!! 


KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO 1. KOMUNII ŚW. – TRWA

trwa i może się odbywać  dla dzieci w ramach zajęć Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds.  Zapraszamy jak tylko zdrowie dopisuje.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA – KATECHEZA 2 – ONLINE – NOWA DATA

Ks. Prob. Jan – zachęca Rodziców aby nie zmarnowali 8 miesięcy współpracy i nie przekładali tego ważnego dnia w życiu duchowym Dzieci i Rodzin na przyszły rok katechetyczny. Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie…
Zakończyliśmy miesięczny cykl 4 katechez na kanale You Tobe. Prosimy rodziców o powtarzanie tego materiału i dodatku – Katecheza 5 – nagrane pieśni na Uroczystość I Komunii Świętej – ćwiczymy z dziećmi w domy i uczymy się na pamięć.

Parafia Leeds – Oficjalny Kanał.

 


ISKIERKA WIARYZachęcajmy wszystkich dzieci do pobierania tej małej Iskierki, aby Iskierka ich wiary nie zagasła w tym trudnym czasie. A jeśli nie macie możliwość umieszczania Iskierki na waszych stronach, to możecie dzieci kierować do naszej strony: http://parafialeeds.org.uk/iskierka-wiary/.
Pozdrowienia i życzymy wszystkim zdrowia. Zygmunt i Zuzanna z rodzinną.


 


KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2021 – ROZPOCZNIE SIĘ

W SOBOTĘ 20 LUTEGO O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE – cz.1

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św.

godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I

W NIEDZIELĘ 21 LUTEGO O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE – cz.2

godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Świętej

godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą a się na ostatnie spotkanie na probostwie – z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie

Przypominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych – powinno się dobyć na 3 miesiące przed planowaną datą zawarci Sakramentalnego Małżeństwa.


GODZINA ŚWIĘTA – w każdy piątek od godz. 18:00 do wieczornej Mszy Świętej zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym też czasie jest okazja do Sakramentu Pokuty.


 

INTENCJE  MSZALNE  NA  ROK  2020

MOŻA SKŁADAĆ W KAPLICY ŚW. STANISŁAWA KOSTKI po Mszach Świętych w tygodniu i niedzielę.

PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH

NOWY CYKL KATECHEZ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO 1. KOMUNII ŚW. A.D.2020/21

Prosimy rodziców o wydrukowanie Formularza Zgłoszeniowego ze strony internetowej parafii i złożenia go na ręce duszpasterza, aby przydzielić dzieci do konkretnej grupy katechetycznej – Godziny Katechez:

  1. GRUPA SZKOLNA – KLASA II A I KLASY III – każdej soboty o godz. 9:30
  2. GRUPA SZKOLNA – KLASA II B I – każdej soboty o godz. 10:45
  3. GRUPA POZASZKOLNA – każdej soboty o godz. 12:05