Historia Parafii


Ośrodek nasz, to nasz polski dom, rozumiany jako własna przestrzeń życiowa, stworzona przez wspólnotę polską w Leeds.
Jak każdy prawdziwy dom nie powstał on od razu i nie od pierwszej chwili miał tak pełny, wyrazisty kształt, jak dzisiaj.

Wszystko zaczęło się w 1951r. kiedy to w okolicy określanej mianem Little London powstał pierwszy dom parafialny. Wówczas życie polskiej wspólnoty nabrało zorganizowanego charakteru. Po raz pierwszy zostało zwołane Walne Zebranie Wspólnoty Parafialnej w Leeds, i wybrany został Komitet Prafialny, na czele którego stanął M. Świtalski. W 1951r. powstała też Polska Szkoła, której załozycielami byli Ks. Henryk Czorny i Koło 413 SPK w Leeds. Pierwszym Ksiedzem przysłanym przewodzącym wspólnocie duchowej w Leeds był ks. Miszurka , który przybył do Leeds w 1947. Pierwszym Proboszczem został wspomniany już Prałat Henryk Czorny, któremu przyszło przewodzic naszej wspólnocie do roku 1964, do czasu kiedy z powodu decyzji restrukuryzacyjnych władz miejskich, zmuszeni zostaliśmy do znalezienia nowego miejsca dla Osrodka Polskiego. Wtedy właśnie przenieśliśmy się na Newton Hill Road, gdzie rozpoczęliśmy trwającą do dzis nieustanną prace na rzecz rozbudowy naszego Domu Polskiego w Leeds. Poczatkowo zakupiliśmy jeden budynek lecz w krótce dzieki sprzyjającym okolicznościa mozliwym stał sie zakup sąsiadujacej praceli z budynkiem mieszkalnym, które niedługo potem połączone sostały dobudowanym miedzy nimi pomieszczeniami, tworzącymi dzisiaj sale główna POK. W tym samym czasie dobudowano też bar. Wiele prac budowalnych porządkowych i dekoracyjnych wykonano wówczas w czynie społecznym. Całę przedsięwziecie sfinansowane zostało przz nas samych i dzis z dumą powiedzieć możemy, że wszystko co posiadamy zawdzięczamy sobie samym. Nie sposób wymienic wszystkich tych , których trud, pomysłowość, i poświęcenie przyczyniły sie do stworzenia wspaniałego centrum społeczno-kulturalnego, dlatego by nie pominąć żadnego nazwiska, nie wymienie imiennie nikogo.

Życie każdej polskiej wspólnoty skoncentrowane jest dookoła Kościła, a rola Proboszcza, jako przewodnika duchowego jest szcególnie ważna. On bowiem definiuje cele i zadania stojące przed wspólnotą. Tak jak Ks. Hanryk Czarny umiał wykorzystać i ukierunkować zapał i entuzjazm wspólnoty polskiej, by stworzyc własny Dom, tak Ks. Szponar wykorzystał potrzebe posiadania własnego miejsca kultu, by zrealizować od dawana dojrzewajace marzenie Polaków w Leeds o własnej światyni. Dzieki staraniom wyodrębnionego z Komitetu Parafialnego, komitetu Budowy kosciła obok Pok w Leeds w 1976 roku stanął Kościł pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej i Św. Stanisława Kostki. Został on poświęcony 11.12.1976 roku. W roku 2000 z incjatywy Proboszcza J. Matysika rozebrzmiał z przykościelnej dzwonnicy głos dzwonu im Jana Pawła II.