OFIARODAWCOM – którzy złożyli do skarbon na potrzeby parafii swoje dary
w niedzielę i tygodniu do 14/04/24:

Taca:
Gift Aid  – £ 461.60
W kopertce Gift Aid ale bez numeru – £ 20.00
Taca – £ 552.03
Kopertki – £ 70.84
Biuletyn – £ 

Do Banku:

Gift Aid  – £ 15.00
Taca – £ 

Kartą:
Gift Aid  – £ 62.00
Taca – £ 30.00

BÓG ZAPŁAĆ!