Podziekowania

OFIARODAWCOM – którzy złożyli do skarbon na potrzeby parafii swoje dary w niedzielę i tygodniu do:

27/12/2020 + Kopertki- £ 63.00 + Ofiary Gift Aid – £ 765.34 +  na tacę – £ 306.91 + biuletyn £ 00.00

Dziękujemy Parafianom za dar  – £ 194.01 – złożony na tacę z 1 stycznia br. – SERDECZNY BÓG ZAPŁAĆ

Bóg zapłać z dar złożony podczas Pasterek  £ 343.40 na Polską Szkołę Sobotnią w Leeds – £170 przekazano na fundusz śp. + Piotra Piekary i pokryto z tego daru koszty druku publikacji Liturgii Jego Pogrzebu.

Również Serdeczny BÓG ZAPŁĄĆ – KOŁU ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEEDS za dar £ 400 na ramkę Obrazu św. Jana Pawła II DO NASZEGO KOŚCIOŁA i £ 600 na pomoc dla parafii w pandemii.

 

STRAŻY KOŚCIOŁA I WOLUNTARIUSZOMBóg zapłać wszystkim Parafianom, którzy przez dwie ostatnie niedziele poświęcili czas i energię, by zapewnić Kościołowi i Ośrodkowi bezpieczeństwo i spokój. Raz jeszcze pragniemy zwrócić uwagę, że cały teren Ośrodka jest terenem prywatnym Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Doceniamy Państwa wkład w tę inicjatywę i dziękujemy za każdą chwile spędzona z nami. Wielkie Bóg zapłać.


PROŚBA DO PARAFIAN

O PAMIĘĆ O PARAFII

Prosimy Parafian którzy chcą finansowo wspierać parafię o przesyłanie czeków na adres probostwa PCM LEEDS – 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz nr lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. Można również wspierać przelewem na konto parafialne patrz wyżej – prosimy jak to jest możliwe także o wysłanie emaila do skarbnik@parafialeeds.org.uk. – aby sprawdzał i potwierdzał Ofiarodawcom wpłynięcie na konto darów ofiarnych.