OFIARODAWCOM – którzy złożyli do skarbon na potrzeby parafii swoje dary
w niedzielę i tygodniu do 19/11/23:

Taca:
Gift Aid  – £ 483.02
W kopertce Gift Aid ale bez numeru – £ 
Taca – £ 504.80
Kopertki – £ 33.00
Biuletyn – £ 

Do Banku:

Gift Aid  – £ 10.00
Taca – £ 

Kartą:
Gift Aid  – £ 39.00
Taca – £ 

BÓG ZAPŁAĆ!