MODLITWA  PRZY STOLE
Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami przy stole Wielkanocnym, udziel nam radości Twego Zmartwychwstania;
niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości.
Amen

ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO.
Z mocy kapłaństwa wiernych otrzymanej na chrzcie świętym „namaszczam Cię w imię Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla…” te słowa wypowiada kapłan namaszczając po Chrzcie Świętym nowonarodzonego Chrześcijanina – niech Głowa rodziny  lub najstarszy w domu wypowie słowa modlitwy błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych. Smacznego Ks. Jan