PROŚBA DO PARAFIAN O PAMIĘĆ O PARAFII – POMOC FINANSOWA.

Wzięte z listu Ks. Rektora PMK:
„Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.”

Prosimy parafian którzy chcą finansowo wspierać parafię o przesyłanie czeków na adres probostwa PCM LEEDS – 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid.

PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.

Można również wspierać przelewem na konto parafialne – proszę o wysłaniu emaila do skarbnik@parafialeeds.org.uk i odpiszemy z danymi konta.

Intencje mszalne są sprawowane wg dat do których ks. proboszcz się zobowiązał Je składać. Jeśli ktoś pragnie zmienić termin Ks. Jan prosi o kontakt. W niedziele jest tylko intencja za Parafian dlatego prosimy o ustalenie nowych terminów intencji złożonych na niedziele.