Dorosłe Dzieci z rodzin alkoholowych / Dorosłe Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Już od trzech lat w Ośrodku odbywają się cotygodniowe spotkania grupy samopomocowej DDA/DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin alkoholowych/Dorosłe Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).
 
Pracujemy na bazie 12 kroków zmodyfikowanych z oryginalnego programu Anonimowych Alkoholików.

Aby dotrzeć z informacja do osób potrzebujących takiego wsparcia założyliśmy stronę internetowa
http://www.ddaleeds.org