Poniżej są podane katechezy przygotowujące kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Zachęcamy do kich kilkukrotnego obejrzenia, co pomoże w pełnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Poniżej znajdą też Państwo teksty piosenek, które będą śpiewane w czasie uroczystości. Prosimy kandydatów o nauczenie się ich, tak by w dniu Bierzmowania zostały zaśpiewane pełnym głosem.

https://youtu.be/rbSyBRKr0aY
https://youtu.be/TZPazDFiVjk
https://youtu.be/PtccOXg9buY
https://youtu.be/dJqY2eN7C74
https://youtu.be/g1WQNjsvDeQ