Poświęcenie  Pokarmów

W Wielką Sobotę jest zwyczaj poświęcenia pokarmów. Wierni spieszą wtedy do kościoła z pięknie przybranymi koszykami pełnymi pokarmów, które następnego dnia znajdą się na świątecznym stole. Zwyczaj ten znany był na Zachodzie już w VIII wiekuŚ. Gdy w wielu  krajach dawno już zaginął, w Polsce nadal jest bardzo powszechny.


Z mocy kapłaństwa wiernych otrzymanej na chrzcie świętym „namaszczam Cię w imię Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla…” te słowa wypowiada kapłan namaszczając po Chrzcie Świętym nowonarodzonego Chrześcijanina – niech Głowa rodziny lub najstarszy w domu wypowie słowa modlitwy błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych. Smacznego Ks. Jan.

Image result for swieconka

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
L. Amen.
K. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością, niech będzie z wami wszystkimi.
L. I z duchem twoim.
K. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław  + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
L. Amen.

LISTA POKARMÓW DO ŚWIĘCONKI:

Pamiętaj, posiłek z tych pokarmów kończy obchód Wielkiego Postu i wnosi do domu radość Wielkanocy. Dlatego jest on tradycyjnie spożywany w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po przyjściu z kościoła.

Chleb – tradycyjnie okrągły bochenek z naznaczonym krzyżem symbolizuje Chrystusa – Chleb Życia przychodzący z nieba (Jn 6:35), przez łamanie którego przedłuża się Zgromadzenie Eucharystyczne w domu. 

Baranek Paschalny – wyrabiany przez domowych artystów, często z masła, z oczami z pieprzu lub też wypieczony z ciasta z biało–czerwoną flagą symbolizuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem.

Wędliny i wyroby mięsne – symbolizują Paschalną Ofiarę Nowego Przymierza. Pisanki – symbolizują pusty grób Chrystusa, a jajka wielkanocne radość i chwałę zmartwychwstania, symbol życia, nadziei i wiary w życie przyszłe.

Chrzan i ocet – gorzkie zioła spożywane w czasie Paschy znalazły wypełnienie w bolesnej mące Chrystusa, a picie kwaśnego wina w Jego konaniu na krzyżu. Słodycze są jedzone tradycyjnie tylko po skosztowaniu chrzanu jako wspomnienie Chrystusowej męki, która otworzyła drzwi do niekończącej się radości.

Wino – Psalmy głoszą właściwe użycie wina, które rozwesela serce(Ps 104:16&). Dla ochrzczonych wino wskazuje na pełnię radości w Zgromadzeniu Eucharystycznym.

Sól – Wy jesteście solą ziemi(Mt 5:13). Wiara, nadzieja i miłość dają naśladowcom Chrystusa zapał i sens codziennego życia. Sól symbolizuje również zachowanie wszystkiego, co dobre.

Babka, placki, i słodycze – wielkanocne słodycze wskazują na słodycz Królestwa Niebieskiego. Lukrowane drożdżowe ciasto pomaga nam spróbować i zobaczyć jak dobry jest Pan (Ps 34:9).

Palmy – gałązki wierzbowe są w Polsce nazywane palmami. Ich pączki są pierwszymi zwiastunami wiosny, która niesie ciepłe promienie słonecznego światła. W jednej z polskich pieśni wielkanocnych śpiewamy o Chrystusie Zmartwychwstałym – jako śliczny kwiat zakwita.

Nowalijki – świeża pietruszka, barwinek, mirta, bukszpan, symbolizują nowe życie wiecznej wiosny, uzyskanej dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.