Strona Główna

Następne Transmisje:

23 maja 2021 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – SUMA


Kościoł jest otwarty na wspólną modlitwę. Zachęcamy wszystkich wiernych naszej parafii do uczestnictwa w żywej Mszy Świętej, pilnując w tym trudnym czasie wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!
·     Nosimy maski lub przyłbice
·     Myjemy ręce przy wejściu do kościoła żelem antybakteryjnym
·     Utrzymujemy dystans 2m pomiędzy rodzinami / bąblami
·     Na Msze Święte Niedzielne i Święta rejestrujemy swój udział


W celu rezerwacji trzeba kliknąć na odpowiednią mszę poniżej. Dzieci poniżej 12 lat które wchodzą z rodzicami nie muszą być rejestrowani.List Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej o szczepionce.

List Konferencji Biskupów Anglii i Walii w sprawie sczepienia.Z biuletynu

ORA ET LABORA!

Zbliża się kolejna rocznica zdobycia klasztoru na Monte Cassino. Ponieważ o samym jego zdobywaniu, walce o niego i o udziale w nich, Polaków pisaliśmy już po wielokroć, warto by może tym razem skoncentrować się na samym klasztorze, jego dziejach oraz na zakonie, który pełnił w historii, w kontekście tworzenia tego co nazywamy chrześcijańską tożsamością Europy, rolę niebagatelną. Wzgórze Monte Cassino od czasów niepamiętnych było miejscem specjalnym i jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, oddawano tam cześć rozmaitym bogom. Zdaniem archeologów znajdowały się tam świątynie Wenery, Febusa i Jowisza.

Około roku 529, dotarł tu i postanowił osiąść, Benedykt z Nursji, założyciel zakonu Benedyktynów. W tym właśnie miejscu spisał on jego regułę. Dodać warto, że tutaj też, przebywała siostra bliźniaczka świętego Benedykta, święta Scholastyka, która była założycielką zakonu benedyktynek. Strategiczne położenie klasztoru, czyniło go na przestrzeni wieków, celem rozlicznych ataków. W 584 roku wzgórze zostało zdobyte przez germańskie plemię Longobardów, którzy wypędzili mnichów, ale kiedy zmienił się kierunek wichrów historii, ci powrócili na wzgórze w 718 roku. Potem klasztor został jeszcze ponownie zdobyty i zniszczony przez Saracenów. W roku 949 roku odbudowano go, a ponad wiek później jego opat – Dezyderiusz, został wybrany na papieża i przyjął imię Wiktor III. Papież przez rok mieszkał w Monte Cassino, co znacząco przyczyniło się do wzrostu bogactwa klasztoru. Na marginesie wspomnieć należy, że Benedyktyni to wspólnota monastyczna, która dała największą liczbę biskupów Rzymu. Pierwszego papieża, wywodzącego się z tego zakonu, wybrano w VI wieku. Był nim były prefekt Rzymu, który w wieku 35 lat porzucił karierę w administracyjną na rzecz życia za furtą u Benedyktynów właśnie. On to w 590 roku wybrany został na Następcę św. Piotra, przyjmując imię Grzegorz I (590-604), a w dowód uznania dla potęgi jego intelektu, w 1298 został on ogłoszony Doktorem Kościoła. Historia dodała mu przydomek „Wielki”. Poza Grzegorzem I Wielkim na Stolicy Piotrowej zasiadało jeszcze 16 Benedyktynów: Adeodat II, św. Grzegorz II, św. Grzegorz III, św. Zachariasz, św. Leon, Jan IX, Leon V, Leon VII, Sylwester II, Jan XVIII, Sergiusz IV, Grzegorz VI, Stefan IX, św. Grzegorz VII, bł. Wiktor III, bł. Urban II, Paschalis II, Gelazy II, Innocenty IV, św. Celestyn V, Klemens VI, Urban V, Pius VII i Grzegorz XVI.
Wracając jednak do historii samego klasztoru, to po zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi i odbudowie w 1349r, zaczął on rozkwitać. To właśnie z okresu od XVI do XVIII wieku pochodziła większość zabudowań zniszczonych podczas bombardowania w 1944 roku. O strategicznym znaczeniu wzgórza, czyli o tym, że strzegło ono drogi z Neapolu na Rzym, wiedzieli także Niemcy i dlatego Monte Cassino stało się jednym z najważniejszych punktów obronnych III Rzeszy w 1943 i 1944 roku. Klasztor kilkukrotnie próbowano zdobyć, udało się to jednak dopiero w maju 1944 roku, w czym ogromną role odegrali Polacy z 2. Korpusu pod dowództwem generała Andersa. Polecam arcyciekawą książkę Melchiora Wańkowicza, będącą klasykiem reportażu wojennego, a opowiadającą o walkach na Monte Cassino. O „bitwie o Monte Cassino” gen. W. Anders powiedział: „Melchior Wańkowicz dał prawdziwy obraz bitwy ujęty przede wszystkim od strony przeżyć człowieka”. Każdy rozdział to opowieść o jednej jednostce wchodzącej w skład II Korpusu lub relacja z fragmentu działań zbrojnych. Czyta się wybornie.

O tym, że zbombardowanie klasztoru, przez 256 alianckich bombowców, pociskami o masie 576 ton, było niepotrzebną aktem barbarzyństwa, pisałam o tej porze rok temu. Brytyjski generał J.F.C Fuller określił bombardowanie klasztoru jako akt czystej głupoty. Bombardowanie było zresztą szeroko potępiane w świecie. Klasztor w 1945 roku został odbudowany i dziś udostępniony jest dla zwiedzających.  W klasztorze, jak już napisałam, rezydują Benedyktyni. Jest to najstarszy zakon katolicki.

Jest to zakon szczególnie bliski memu sercu (obok Jezuitów). Jego reguła zakłada łączenie wspólnej modlitwy z pracą umysłową i fizyczną. O ogromnej zasługach Benedyktynów dla rozwoju i odrodzenia kultury europejskiej w wiekach średnich niesamowicie interesująco mówi w swym wykładzie z cyklu „Na argumenty” dr Jan Przybył. Polecam, bo jego wykłady są interesujące i żywe (dostępne na youtubie). Słucha się ich bardzo dobrze.

Benedyktyni przyczynili się do skodyfikowania, a właściwie „naprawienia” łaciny, rozwoju piśmiennictwa, muzyki religijnej, budownictwa sakralnego i ogrodnictwa. Działające, przy klasztorach benedyktyńskich, szkoły, biblioteki i skryptoria, stanowiły najważniejsze ośrodki życia umysłowego we wczesnym średniowieczu  i to dzięki ich staraniom przetrwało wiele dzieł antycznych.

Benedyktynami byli Jusztinián Serédi, Hraban Maur, Beda Czcigodny, Wilibrord Apostol Fryzów, Anastazy-Astryk, Ansga, Abellard, Alkuin, Paweł Diakon, Anzelm z Canterbury!

Ewangelia mówi, że „Odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto” (1 Kor, 6) Takim właśnie zakwasem, który wywołał istną rewolucję dziejowo-kulturową, był św. Benedykt.  Jego duchowi synowie, żyjący w klasztorach wg stworzonej przezeń reguły, przechowali naukę swojego Ojca, stając się ziarnem, które, wydając plon, dawało impuls do zmian, kształtujących jeden z najbardziej fascynujących okresów w historii Kościoła. Oni to krzyżem, ale też i piórem i pługiem, pracując i modląc się wspólnie, stworzyli dzieło, w którym mamy udział do dnia dzisiejszego. Tym samym benedyktyni zapisali się niezatarcie w historii średniowiecznego Kościoła, kładąc podwaliny pod nową, tym razem jednak chrześcijańską, Europę. Choć od śmierci św. Benedykta z Nursji minęło już ponad 1500 lat, to jednak trudno wyobrazić sobie Kościół bez benedyktyńskiego ora et labora. (M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku zostały odwołane.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia