Wspolnota „Wieczernik”

Wspólnota „Wieczernik”

Witamy w zakładce naszej wspólnoty “Wieczernik”
przy Polskiej Parafii w Leeds.

Krótko o nas…

Nasza wspólnota powstała jako owoc 3 dniowych rekolekcji Szkoły Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Odbyły się one na przełomie kwietnia i maja i wzbudziły w nas ogromną potrzebę kontynuowania oraz krzewienia dzieła Ewangelizacji w naszej Parafii. Przez ręce założyciela Szkoły Chrześcijańskiego Życia Ojca Piotra Kurkiewicza Chrystus powołał nas do służby a my zakładając wspólnotę staramy się odpowiedzieć na to wezwanie.

Nazwa „Wieczernik” powstała nie przypadkowo. Odzwierciedla ona zarówno czas powstania wspólnoty, tuż przed zesłaniem Ducha Świętego ale także charakter czyli apostołów którzy trwają na modlitwie ale już niebawem będą posłani na głoszenie Słowa Bożego między ludzi.

Nasze cotygodniowe, niedzielne spotkania opieramy na tematycznych spotkaniach, rozważaniu Pisma Świętego oraz na wspólnej modlitwie. Dodatkowo co 3 miesiące odbywają się rekolekcje weekendowe Szkoły Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji gdzie systematycznie się formujemy.

Jeżeli trafiłaś bądź trafiłeś na tę stronę to znaczy że poszukujesz Boga. My go odnajdujemy w Słowie Bożym, w modlitwie, w sakramentach oraz w każdym z nas osobna. Zapraszamy Cię bardzo serdecznie na cotygodniowe niedzielne spotkania o godzinie 16:30 w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds. Gwarantujemy bardzo przyjazną i miłą atmosferę, każdy jest mile widziany.

Więcej informacji o Szkole Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła oraz zasadach 6 letniej formacji można znaleźć na poniższym linku do oficjalnej strony:

http://www.szkolazycia.info/pl/

Najbliższe wydarzenia:

18 Sierpnia 2016 godzina 19:00 – Msza Święta z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą uwielbienia. Msza będzie sprawowana w intencji zbliżających się rekolekcji OASIS w naszej parafii, o jak największe owoce wyniesione ze spotkania z Bogiem.

16-18 Września 2016 – OASIS – 3 dniowe rekolekcje dla młodzieży. Zapraszamy wszystkich młodych poniżej 18 roku życia. Spotkanie z Bogiem w inny sposób: Warsztaty plastyczne, taneczne, krótkie konferencje itp. Rekolekcje będą się toczyły wokół takich zagadnień, jak relacje w rodzinach, relacje chłopak-dziewczyna, Ruch Czystych Serc, jak być kobietą? jak być mężczyzną? przygotowanie do małżeństwa, kerygmat i wiele innych… Bardzo serdecznie zapraszamy.

7-8 Października 2016 – Kolejna Sesja (jesienna) Szkoły Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. To już trzeci weekend Szkoły w naszej Parafii. Osoby pragnące kontynuowanie formacji ale także i te które chcą rozpocząć przygodę i poznać bliżej Chrystusa są bardzo serdecznie zaproszone na udział w rekolekcjach.