Ogłoszenia parafialne

SŁOWO KS. PROBOSZCZA Z ZAPEWNIENIEM O MODLITWIE I CZUWANIU

Umiłowani w Chrystusie Parafianie i Rodacy!

Przewielebny Marcus Stock Biskup Leeds, wydał dekret odnoście Mszy Św., Sakramentów i Sakramentaliów, do którego musimy się zastosować. Pod sumując najważniejsze:

Decyzją Konferencji Biskupów Anglii i Walii, po przeprowadzeniu konsultacji wśród ordynariuszy diecezjalnych, od piątku wieczora 20.03.2020 przestaną mieć miejsce liturgie publiczne. Ze względu na zaistniałą sytuację, z wiernych zostaje zdjęty obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św., aż do odwołania.

Codziennie w godzinie Apelu Jasnogórskiego w Polsce, tzn. o godz. 20.00 naszego czasu, będziemy łączyć się z Jasną Górą i odmawiać Apel Jasnogórski i 10 Różańca Św. Zaśpiewajmy też Suplikację Święty Boże… – klęknijmy w naszych domach polskich do wspólnej modlitwy

Ks. Proboszcz, w tej godzinie, w pustym kościele, będzie w imieniu wszystkich Parafian czuwał i modlił się przed obrazem MB Częstochowskiej i uruchomi dzwon Św. Jana Pawła II. Bądźmy razem w Duchowej jedności.

Pod Twoją Obronę….  Miejmy ufność w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Sił duchowych i zdrowia oraz roztropności życzę, abyśmy się znów spotkali w DOMU PANA JEZUSA NA UCZCIE EUCHARYSTYCZNEJ W OJCZYSTYM JĘZYKU

Szczęść Boże!!!Ks. Jan Zaręba – proboszcz.

Ps. 1/ kilka osób zgłosiły pragnienie pomocy starszym Parafianom w zakupach – info – Sekcja Charytatywna, p. Prezes Parafii i Ks. Proboszcz. Pomoc Duchowa kapłana jest możliwa w godzinach otwarcia Kościoła na Adorację i tel.

2/ intencje mszalne są sprawowane wg dat do których ks. proboszcz się zobowiązał Je składać. Jeśli ktoś pragnie zmienić termin Ks. Jan prosi o kontakt. W niedziele jest tylko intencja za Parafian dlatego prosimy o ustalenie nowych terminów intencji złożonych na niedziele.


 

NIEDZIELA PALMOWA – Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo uobecniali w liturgii online.

„Miedzy przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: <<Przepuść, Panie, ludowi Twojemu…>>„

1 czyt. z Środy Popielcowej – proroka Joela  KS. PROB. Jan  ZAPEWNIA O MODLITWIE I ZAPRASZA NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  1. OFIARA
  2. UCZTA
  3. DZIĘKCZYNIENIE

 

Temat:
„Oto Wielka Tajemnica Wiary”

Prowadzi Ks. Jan Zaręba, prob.


ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE  Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej, a ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Plan ceremoniionline – str.2

POST  ŚCISŁY  W  WIELKI  PIĄTEK  – W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 14. do 60. roku życia. Tego dnia ograniczmy także oglądanie telewizji i słuchanie muzyki.

NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO – przed Świętem Miłosierdzia rozpocznie się w Wielki Piątek na zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu po Ceremoniach Męki Pańskiej  o godz. 17.00 online, w Wielką Sobotę o godz. 15.00 online, w Wielkanoc o godz. 10.45 online, a w Oktawie Wielkanocnej po Mszą Św. o godz. 19:00 online.


 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA LETNIA 2020 – ROZPOCZNIE SIĘ

W SOBOTĘ 6 CZERWCA – O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE – cz.1

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św.

godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I

                  W NIEDZIELĘ 7 CZERWCA – O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE – cz.2

godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Świętej

godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą a się na ostatnie spotkanie na probostwie – z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie

Przypominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych – powinno się dobyć na 3 miesiące przed planowaną datą zawarci Sakramentalnego Małżeństwa.


GODZINA ŚWIĘTA – w każdy piątek od godz. 18:00 do wieczornej Mszy Świętej zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym też czasie jest okazja do Sakramentu Pokuty.


LEKTORZY: przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; w tygodniu „rok II”

Niedziela   15.03.2020  g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein          g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz

Niedziela   22.03.2020 g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula

Niedziela   29.03.2020  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein          g. 11.00 –  M. Ions & M. Stanisławski

Niedziela     05.2020  g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak          g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska

Niedziela   12.04.2020  g. 9.30 – L. Taras i W. Dybikowski   g. 11.00 – Adrianna Green & Michał Redzko

Niedziela   19.04.2020  g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka            g. 11.00 – Rodzina pp. Dębskich