Mszy i Nabożeństwa online

XIV tydzień okresu zywkłego

5 lipca 2020 – Zwykła 14 – 09:30 online i z udziałem wiernych.

12 lipca 2020 – Zwykła 15 – 09:30 online i z udziałem wiernych.

Msza Święta online będzie teraz transmitowana tylko w Niedziele o 09:30 dla osób którzy się dalej chronią. Będzie ona dostępna również na tej stronie do późniejszego obejrzenia.


XIII tydzień okresu zywkłego

Dziś obchodzimy w Kościele, tu w Anglii, święto Apostołów- Piotra i Pawła. Dziś też ostatnia suma bez wiernych, przy zamkniętych drzwiach kościoła. Dziś mija 100 dni od nakazu zamknięcia wrót naszej świątynii. Za tydzień spotkamy się na Mszy polowej, by w całej gamie roztropności, wspólnie przeżywa Eucharystię- powiedział ksiądz Proboszcz. 
Dziś także, z kościoła połączył się ksiądz Proboszcz z naszym seniorem- Panem Pawłem Kieleszem- by złożyć mu w naszym imieniu najlepsze życzenia z okazji 100 urodzin!
Na koniec Mszy św. zaś pobłogoslawił nas ksiądz Proboszcz tymi pięknymi słowamy:

“Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra i przez niego umocnił waszą wiarę. Amen.
Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie, niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa. Amen.
Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez świętego Pawła, za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej ojczyzny, do której Apostołowie weszli przez męczeństwo. Amen.”

XII tydzień okresu zywkłego

Dziś Dzień Ojca. Chrystus uczy nas mówić do Ojca – Abba – Tatusiu. Jest w tym czułość, bo Bóg jest miłością. I to jest ta nasza wielka tajemnica Kościoła. Tu w kościele jest nasz dom, nasze schronienie. Tu czujemy się kochani i bezpieczni – mówił ksiądz Proboszcz.
Dziś dzień Ojca. Dzień, w którym uświadamiamy sobie, że Ojcostwo, podobnie jak i macierzyństwo, to dar. I obowiązek. Ojcowie- ci biologiczni i ci duchowi, mają obowiązek kształtowania przyszłego pokolenia, umacniania jego ducha w wierze i wyznawaniu pewnego systemu wartości. Dziś system ten jest zagrożony, a więc trzeba go, dla przyszłych pokoleń ocalić oraz umieć wychowywać jego przyszłych strażników i obrońców.

XI tydzień okresu zywkłego

On tu jest. To jest ta radość, ta tajemnica tego miejsca(…)” powiedział ksiądz Proboszcz. Tu zaspakajamy głód – głód chleba, który jest życiem. Pan powiedział: “Kto spożywa moje Ciało, będzie żył wiecznie“.  Dziś modliliśmy się w atmosferze radości, po podpisaniu przez dziekana pozwolenia na otwarcie naszej świątyni dla indywidualnej modlitwy, wierząc, że już wkrótce spotkamy się razem na Mszy świętej.

X tydzień okresu zywkłego

Dzisiaj w czasie Mszy Świętej, pochylaliśmy się nad tajemnicą Trójcy Świętej i nad znaczeniem jakie równanie 1+1+1=Jedność, ma dla naszego życia. Równaniem tym każdy powinien dzień swój zaczynać i kończyć. Wyraża się ono bowiem w symbolice gestu przeżegania się. 

Krzyż jest sensem i istotą naszego życia. Życia, które poddawane jest obecnie kolejnej próbie. Każdy czas kryzysu jest wykorzystywany przez szatana w pełni. Tak jest i tym razem. W czasie przemian człowiek najbardziej podatny jest na demoralizację. Ta zaś prowadzi do destabilizacji, tak struktur społecznych (rodzina, instytucje), jak i więzi międzyludzkich. Każdy kryzys jest pożywką dla zmian, dla wprowadzania “nowej normalności”. Nie dajmy się poprowadzić tą drogą – zaapelował ksiądz Proboszcz. Ufam – powiedział – że wrócicie do naszego kościoła, że nie dacie dopuścić do rozbicia Wspólnoty. Mówił to w radosnym dniu, kiedy rozeszła się już wiadomość o otwarciu kościołów od 15 czerwca, na modlitwę indywidualną. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy wysłali naszą petycję, bo była ona częścią głosu Wspólnoty, domagającej się swoich praw, co jest nota bene, jej świętym obowiązkiem. Niedopominanie się ich jest natomiast spolegliwością i zaniedbaniem.

IX tydzień okresu zywkłego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki

Dzisiaj dopełnia się tajemnica Ofiary Paschalnej, powiedział ks. Proboszcz.  Dziś jest prawdziwe święto Kościoła. Miłość Boża jest rozlewana w naszych sercach przez dar Ducha Świętego. Bez niego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. A gdy nie ma się Ducha Chrystusowego – jest się trupem, powiedział ks. Proboszcz, odwołując się w swych rozważaniach do homilii Abpa. Grzegorza Rysia.

Duch św., przypomniał, został udzielony w wieczerniku – we wspólnocie, gdy Apostołowie trwali tam wraz z Maryją na modlitwie. W akcie zesłania Ducha św. uświadamiamy sobie tajemnicę wspólnoty Kościoła i to jak bardzo jest ona ważna. W czas zamknięcia kościołów uświadamiamy sobie, jak bardzo jest nam jej brak.

Potem w wigilię dnia dziecka, a jednocześnie przypominając, że dziś w naszej Wspólnocie dzieci miały przystąpić do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, ks. Proboszcz powiedział, że nie rozumie rodziców, którzy nie przyprowadzają dzieci do Strumienia Życia jakim jest Chrystus.

Na koniec ks. Proboszcz zapowiedział huczną agape Naszej Wspólnoty, w czasach mniej przejściowych, czyli miejmy nadzieję niedługo. Czyniąc to spożył na zakończenie okresu wielkanocnego – wielkanocny mazurek 🙂