Mszy i Nabożeństwa online

VII tydzień Okresu Wielkanocnego

27 maja 2020 – Wieczorna Msza Święta i Apel Jasnogórski – 19:15

“Świątynia nasza jest różna od innych świątyń tego świata” powiedział ks. Proboszcz. Przypomniał on, że tu, w naszym kościele trwamy w oczekiwaniu na Parokleta – Ducha Świętego – Pocieszyciela. Dlatego tak ważne są spotkania wspólnotowe w świątyni, która jest naszym domem, naszym Wieczernikiem. Tu się dzieją najważniejsze rzeczy – ustanawiane są sakramenty; tu dokonują się Wydarzenia Zbawcze. We wspólnocie, w tym naszym Wieczerniku, napełniamy się obecnością Boga.
Dziś modliliśmy się, z intencji wdów 6 Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, o pokój dla dusz poległych i zmarłych i zdrowie dla żyjących żołnierzy tej formacji. Są oni dla nas pięknym przykładem wytrwałości i konsekwencji działania. Ich postawa przypomina nam o tym, że dzieła zawsze trzeba dopełnić.

VI tydzień Okresu Wielkanocnego

“Dziś rozebrzmi w Polsce “Te Deum” w podzięce za ten wielki dar dla Kościoła Świętego i naszego Narodu, jakim był Wielki Jan Paweł II” powiedział ks. Proboszcz. “On nas przeprowadził przez morze czerwone, przez granicę tysiąclecia (…) Raz jeszcze oddajmy mu nas,  Kościół i naszą Ojczyznę, jego orędownictwu (…) A “Te Deum” zaśpiewamy razem, kiedy wrócimy”.

Mija 40 dni od Wielkanocy. Ks Proboszcz przypomnial, że zgodnie z tu obowiązującym prawem kościelnym, we czwartek będziemy obchodzić Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza św. o godz. 19.15 (Online).

V tydzień Okresu Wielkanocnego

Niestety, problemy tekniczne w kosciele spowodowały że nie było wieczorem 11 maja 2020 Mszy Świętej podawanej Online. Bardzo przepraszamy.

“Najpiękniejszym opisem chleba jest głód” powiedział w swym niedzielnym kazaniu ks. Proboszcz, cytując S. Różewicza. Minęło 50 dni od ostatniej Mszy św. w naszym kościele z uczestnictwem wiernych. Tęsknimy do spotkań wspólnotowych. “Wierzę – powiedział ks. Jan – że zachowaliscie głód Boga żywego (…) Ja, trwam. Jestem jak latarnik sienkiewiczowski, który zapala światło Paschału – znak Chrystusa Zmartwychwstałego”. 
Piękne, wielowątkowe kazanie, z odniesieniami do dzisiejszej Ewangelii. Serdeczne Bóg zapłać.

IV tydzień Okresu Wielkanocnego

W Niedzielę Dobrego Pasterza wzięliśmy udział w Akcie zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, za wstawiennictwem NMP Królowej Polski w Jej święto.
“Z obojętnych uczyń nas gorącymi(…)” prosiliśmy “z małodusznych – mężnymi”
Na zakończenie miała wybrzmieć całą mocą Pieśń Konfederatow, która przez pomyłkę nie wybrzmiała. Piękne zawierzenie. Najpiękniejsze. Posluchajcie proszę… Piesn Konfederatów


III tydzień Okresu Wielkanocnego