Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

EMANCYPACJA - Żyjemy w czasach, w których aktualne jest powiedzenie Orwella, że „powtarzanie rzeczy oczywistych jest obowiązkiem inteligentnych ludzi”. Zacznijmy zatem, w nadziei, że za takich uchodzimy, od samiusieńkiego początku. En arche en ho logos – na początku było słowo. Logos miało moc stwórczą…  Rzekł zatem Bóg „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26). I potem pada kluczowe zdanie opisu tworzenia: „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (1,27). OBOJE zatem stworzył na podobieństwo swoje. OBOJE takich samych - choć w sposób oczywisty różnych, bo OBOJE będących jego cząstką…
Biblia jest księgą natchnioną i przekazuje nam informację, o tym jak sam Bóg nas postrzega. Niestety ta wpadka z wężem, na samym początku, przypieczętowała nasz los drogie panie na długie tysiąclecia i choć bez wątpienia w historii zdarzały się kobiety wyjątkowe, dzielne, mądre, zmieniające bieg historii, to jednak obraz kobiety ukształtowany przez wieki, jako tej głupszej i mniej doskonałej trwał.

A propos historii z pełzającym, pozwolę sobie na maleńka dygresję i za Ojcem Knabitem zapytam – gdzie była wówczas tak korona stworzenia – Adam? Zamiast wyjąć kobiecie to jabłko z dłoni i rzec – dawaj Ewka ten ogryzek idziemy przepraszać Pana Boga, to co on zrobił? Ano wziął i ugryzł. Właśnie. Koniec dygresji. Daleka jestem od stania na pozycjach ultra feministycznych, ale pewne opinie skądinąd szanowanych mężów, jak choćby św. Augustyn, doprowadzają do palpitacji tym bardziej, że stały się one przyczyną i podstawą ideologiczną do niesprawiedliwego i nierównego traktowania kobiet. Doskwierało to cokolwiek naszym prababkom i zapewne już ich praprababkom, ale zaczęło być wokalizowane w pełni wraz z rozwojem tzw. myśli społecznej mniej więcej w połowie XIX w. I tutaj proszę państwa wchodzę na tzw. kruchy lód, albowiem wszelkie ruchy emancypanckie zaczęły pojawiać się na scenie politycznej, jako jedna z agend tzw. działań postępowych, mniej więcej w tym samym czasie, co idee zupełnie memu sercu i umysłowi nie bliskie, a związane z wszelkimi socjalizmami i innymi postępo-izmami. Zatem wiem, po czym stąpam i wiem, że za tą granicą już tylko smoki, ale idźmy dalej. A więc połowa wieku XIX i emancypantki. W Anglii sztandarową przedstawicielką tego ruchu była Emeline Panhurst, która notorycznie lądowała w więzieniu za pikietowanie siedziby władz. W zamknięciu prowadziła strajk głodowy. O jej życie bali się strażnicy i żeby im nie umarła przymusowo ją dokarmiali metodą stosowaną przy tuczu gęsi: wpychali jej po prostu rurkę w gardło i wlewali zupę.

W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze 28 listopada 1918 roku. Wówczas Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym potwierdzono, że „prawa wyborcze mają wszyscy obywatele bez względu na płeć”. Polki tak samo jak kobiety z innych części świata nie otrzymały praw wyborczych, tylko musiały je wywalczyć, aczkolwiek ich kampania znacznie różniła się od równoległych działań w Europie i na świecie. Kluczową kwestią było silne zaangażowanie Polek w działalność narodowowyzwoleńczą. Tak jak specyfika polskiego romantyzmu była wyraźnie inna od europejskiego, tak i wyrosła na jej gruncie postać Matki Polki, kobiety silnej i niezależnej, kobiety, która musiała dawać sobie radę z Życiem, podczas, gdy ojciec, mąż, czy brat albo walczył, albo był na zesłaniu albo na emigracji. Nie była to, więc „mimoza” w żadnym razie i blada panienka, co rusz ratowana solami trzeźwiącymi. Choć takie też pewnie zdarzały się i zdarzają po dziś dzień. Brrr… Skutkiem tejże odmienności kobiety polskiej, jest różnica, w jaki Polki ubiegały się równouprawnienie. We Francji czy w Anglii żądanie praw wyborczych było głównym postulatem ruchu kobiecego, bo musiały je one wywalczyć od mężczyzn. Hasło Polek brzmiało: „Najpierw niepodległość”, bo w kraju, którego na mapie nie było, pełni praw obywatelskich nie posiadali także mężczyźni. Polki nie musiały upominać się o miano obywatelek, bo ono przyszło wraz z upadkiem Rzeczpospolitej, jako wyzwanie i obowiązek. „Nie chcemy praw dla siebie, ale dla dobra ojczyzny, chcemy obywatelskich obowiązków, równości w poświęceniu. My kobiety, żądając równouprawnienia, żądamy współudziału w walce o prawa narodu, w pracy dla jego przyszłości, żądamy uczestnictwa w odbudowywaniu gmachu narodowego!„ - wołała Maria Dulębianka z Galicji, pierwsza Polka, która demonstracyjnie wystartowała w wyborach do Sejmu Galicyjskiego w 1908 roku. Walkę o niepodległą Polskę przypłaciła życiem. W listopadzie 1918 była członkinią delegacji kobiet i w jej imieniu przemawiała na audiencji u Józefa Piłsudskiego. W listopadzie 1918 walczyła w obronie Lwowa, gdzie zorganizowała polską służbę sanitarną. 26 stycznia 1919, jako wysłanniczka Czerwonego Krzyża i delegatka Tymczasowego Komitetu Rządowego, aby pomóc internowanym żołnierzom polskim, wyruszyła w podróż do Stanisławowa. Od chorych jeńców polskich zaraziły się śmiertelnym tyfusem plamistym.

Na szczęście, kobiety miały po swojej stronie Aleksandrę Piłsudską – kobietę niesamowitą! Studiowała, brała udział w działaniach niepodległościowych, szmuglowała broń i amunicję, była aresztowana, wspólnie z Piłsudskim uczestniczyła w brawurowym napadzie na pociąg wiozący pieniądze carskiej poczty. Stanęła na czele sekcji kobiet przy Związku Strzeleckim, który był jednym z pierwszych na świecie oddziałów kobiecej służby pomocniczej w wojsku. Piłsudski nie mógł się oprzeć jej i jej żądaniom. Chociaż próbował. Ale kiedy nie chciał  wpuścić  kobiet domagających się posłuchania do swej willi i to w mroźna listopadową noc, parasolkami skutecznie domogły się poszanowania…

26 stycznia 1919 roku odbyły się pierwsze wybory, w których prawo wyborcze otrzymały kobiety. Do Sejmu zostało wybranych osiem posłanek. Były to Panie w swej działalności bardzo aktywne i skuteczne. Warto pamiętać, że Angielki uzyskały pełnię praw wyborczych dopiero w 1928 r. Jeszcze później prawa wyborcze otrzymały kobiety we Francji - w 1944 r. w we Włoszech - 1946 r., a obywatelki Szwajcarii - dopiero w 1971. Przed nami były tylko Nowozelandki, Australijki, Finki, Dunki, Islandki i Kanadyjki. To do czegoś zobowiązuje. Na przykład do mądrego i świadomego angażowania się w działania dla naszych małych lokalnych ojczyzn i tej jednej i jedynej Ojczyzny – Polski. Czego Paniom i sobie z Okazji Dnia Kobiet, z całego serca życzę. (M.I.)