Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 1 PAŹDZIERNIKA 2017;
26 ZWYKŁA;

9:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE         

9:30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Członków Koła
           Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za zmarłych ++ Członków KŻR

9:30 – BŁOGOSŁ. ROCZNIAKA - Julia KŁĘBCZYK - wyznanie wiary chrzcielne

11:00 –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i
            zdrowie dla małżonków Kingi i Jarosława Zarzyńskich z okazji rocznicy ślubu oraz dal Ich synów Gabriela i Wiktora

Harogate  16:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne
                            łaski i zdrowie dla córek Bożeny Wood i Barbary Bant z okazji urodzin oraz wnuka Szymona - dar intencji od
                            mamy i babci Danuty

Leeds 19:00 – Za śp. tatę, dziadka i pradziadka + Józefa Kaneckiego z okazji 17. rocznicy śmierci - dar intencji od córki Jagody
                     z rodziną

 


 

PONIEDZIAŁEK, 2 PAŹDZIERNIKA 2017;
Wspomnienie św. Aniołów Stróżów;

10:00 – Za śp. córkę + Krystynę Stocką w dniu urodzin - dar intencji od mamy Heleny

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

19:00 – Za śp. syna + Benjamina Budziaka w dniu urodzin - dar intencji od rodziców

 


 

WTOREK,3 PAŹDZIERNIKA 2017;
Dzień powszedni;

10:00 –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za pobyt w Anglii i narodziny dzieci Julki i Aleksandra z prośbą o opiekę M.B.
           Maryi dla nich oraz Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla żony Moniki na życie w Polsce - dar             intencji od Pawła

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

19:00 – Za śp. babcię + Zenonę Oleszek oraz Jej rodziców + Jadwigę i + Józefa Wilbik - dar intencji od wnuków Pauliny i
            Łukasza

 


 

ŚRODA, 4 PAŹDZIERNIKA 2017;
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu;

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11:00 –Za śp. + Annę, + Helenę, + Józefa i + Piotra Jabłońskich

19:00 – Za śp. mamę i babcię + Marię Borkowską w dniu 14 rocznicy śmierci i tatę + Piotra, ciocię + Krystynę Harasim, wujka
            + Leona Szreder i + Teresę Knitter - dar intencji od Teresy z Córką Moniką z rodziną

 


 

CZWARTEK, 5 PAŹDZIERNIKA 2017;
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej;

10:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla chrześniaka
           Mateusza z okazji 15 rocznicy urodzin, oraz dla chrześniaków: Krzysztofa, Adrianny i Julii - dar intencji matki chrzestnej
           Joanny

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

19:00 – Do Dzieciątka Jezus z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla ROCZNIAKA - Oliwii
            PIWOWARSKIEJ, aby wzrastał w mądrości, w łasce i latach u Boga i ludzi, oraz za Jego rodziców, chrzestnych i
            dziadków  

 


 

PIĄTEK, 6 PAŹDZIERNIKA 2017;
Dzień powszedni - 1. miesiąca ku czci NSPJ;

10:00 – Za śp. wujka + Heńka zmarłego w Polsce, ciocię + Alę i kuzynkę + Grażynę - dar intencji od rodzin Lurc i Biedka na
             udział w pogrzebie wujka w Polsce

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ

17:30 – MSZA ŚWIETA POGRZEBOWA - ŚP. + BENJAMINA BUDZIAKA

18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

19:00 – Za śp. + Henryka Kawałko, + Czesława Kłaptocza - dar intencji od dzieci Ireneusza i Katarzyny oraz wnuczki Karoliny

 


 

SOBOTA, 7 PAŹDZIERNIKA 2017;
Wspomnienie NMP RÓŻAŃCOWEJ;

8:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i
          zdrowie oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Marii Magdaleny z okazji 35. rocznicy urodzin

14:00 – Oliwia Hanna MATCZAK

15:00 – Milena TOMAZ DE VASCONCELOS

 

XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY

18:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za opiekę Opatrzności Bożej - 11. lat życia w Anglii, z prośbą o
             Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie na powrót do Polski dla rodziny Magdaleny i Marka
             Drobnik

19:15 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

 


 

NIEDZIELA, 8 PAŹDZIERNIKA 2017;
27 ZWYKŁA;

9:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  

9:30 –Za śp. zmarłych z rodzin ++ Dybikowski i ++ Chodowiec - dar intencji od rodziny pp. Magdaleny i Wojciecha
          Dybikowskich z dziećmi

11:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz zdrowie dla Członków Koła Sekcji Polskiej
           nr 1 The Royal Bitish Legion w Leeds, oraz za śp. zmarłych + Członków RBL z okazji Walnego Zebrania Koła

11:00 – CHRZEST - Julian BEDNARSKI

Pontefract 16:15 –- - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA  WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - -

Leeds 19:00 –Za śp. koleżankę + Ewę Szadkowską - dar intencji od koleżanek Marty, Renaty i Uli