Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA,14 KWIETNIA 2019;
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ;

9:00 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 

9:30 –Za śp. męża + Wojciecha Epstein w 8. rocznicę śmierci - dar intencji od żony Janiny z dziećmi

11:00 –Za śp. rodziców + Antoniego i + Jadwigę Klakus - dar intencji od córki Gabrieli z mężem Paulem oraz syna Jerzego z
           rodziną 

Pontefract 16:15 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego na czas
                           egzaminów i zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej Maryi z podziękowaniem za dar wiary - dla córki
                           Aleksandry Rzegockiej w dniu 18. rocznicy urodzin dar intencji od rodziców i rodzeństwa

19:00 – Za śp. dziadka + Kazimierza Chilmon - dar intencji rodziny pp. Grochocińskich

 


 

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA 2019;
WIELKI PONIEDZIAŁEK;

9:30 – 12:00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

10:00 –Za śp. mamę + Halinę Cieślik w dniu 8. rocznicy śmierci - dar intencji od córki Miry z rodziną

18:30 – 20:30 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie w dniu 18. Rocznicy
            Ślubu dla pp. Anety i Leszka Dębskich oraz Ich dzieci Dagmary, Mikołaja i Antosia

 


 

WTOREK, 16 KWIETNIA 2019;
WIELKI WTOREK; 

9:30 – 12:00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

10:00 –Za śp. męża + Roberta i syna + Zbigniewa - dar int. żony i mamy Ireny Gruszka

18:30 – 20:30 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla męża Sebastiana
            z okazji 40. Rocznicy Urodzin i dla mamy Aldony z okazji 60. Rocznicy Urodzin - dar intencji od żony i córki Anny z
            córką Lilianą

 


 

ŚRODA, 17 KWIETNIA 2019;
WIELKA ŚRODA;

10:30 – 12:00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

11:00 –Za śp. + Irenę Porecką - dar intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds

18:30 – 20:30 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

19:00 – Za śp. ojca + Władysława Barszczowskiego w dniu rocznicy śmierci - dar intencji od córki Gabrieli Tosta z rodziną

 


 

CZWARTEK, 18 KWIETNIA 2019;
WIELKI CZWARTEK;

10:00 –- - - -  ZWYCZAJEM  LITURGICZNYM  NIE  MA  PORANNEJ  MSZY  ŚW.  - - - -

 

Ś W I Ę T E    T R I D U U M    P A S C H A L N E

 

19:00 –MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ z Obrzędem obmycia nóg;

19:00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji Parafian o trwanie i wzrost w życiu Wiarą i Pobożnością Eucharystyczną

19:00 –Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski, zdrowie, pokój duchowy i
            wzrost w życiu wiary w pobożności Eucharystycznej dla mamy Małgorzaty, brata Dawida, wujka Sławka i Boże
            Błogosławieństwo dla córek Nicoli i Wiktorii

20:00 – 21:30 - Adoracji Najśw. Sakramentu w Ciemnicy i okazja do Spowiedzi Św.

 


 

PIĄTEK, 19 KWIETNIA 2019;
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ;

10:00 – 13:00   Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy i do Spowiedzi Świętej.

12:00 – DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI Z RODZINAMI

16:00 – 18:00 - Adoracji Najśw. Sakramentu w ciemnicy i okazja do Spowiedzi Św. 

18:00 – LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ

19:00 – 21:30 - Adoracji Najśw. Sakramentu w Grobie P. i okazja do Spowiedzi Św.

21:30 –Zakończenie Adoracji I DNIEM NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 


 

SOBOTA, 20 KWIETNIA 2019;
WIELKA  SOBOTA;

8:30 –Początek Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie

15:00 – II DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

W I G I L I A   P A S C H A L N A   W   W I E L K Ą   N O C

19:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego Pana w intencji Parafian i śp. ++ Parafian       

19:00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o wieczne zbawienie dla śp. ojców i dziadków + Jerzego i + Johna z
             podziękowaniem za przekazaną wiarę, wpojone wartości i przekazaną wiedzę - dar int. dzieci Magdaleny i Matta i
             wnuka Jakuba

 


 

NIEDZIELA, 21 KWIETNIA 2019;
WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO;

9:30 –Za śp. teściów + Martę i + Kazimierza Sztyrbickich - dar intencji od synowej Aliny z dziećmi i Ich rodzinami

9:30 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla naszych Rodzin i Parafian, abyśmy byli pełnymi
          wiary Świadkami Zmartwychwstania

10:45 –III DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego za wstawiennictwem M.B. Częstochowskiej z prośbą o Błogosławieństwo Boże,
           opiekę i zdrowie dla rodziny pp. Renaty i Krzysztofa Wronieckich  - dar intencji od dzieci Agaty i Pawła

11:00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za Błogosławieństwo Boże od rodzinny pp. Anny i Mirosława
            Gradowskich z prośbą o dalsze Bożę Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla dzieci Magdy, Tomka i Łukasza z prośbą o
             Błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla rodziny

LEEDS 13:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w
                       rodzinie pp. Ondycz i Ich dzieci oraz Ich rodzinach - dar intencji od rodziców Barbary i Augusta Ondycz

LEEDS 13:00 –CHRZEST - Ryszard Mileniusz PAZERA 

LEEDS 13:00 –CHRZEST - Jeydon SIWAK

Pontefract 13:00  –Za śp. tatę + Henryka Bach w 6. rocz. śmierci - dar int. od córki Renaty z rodziną

Harrogate 16:30 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny
                           Krzysztofa i Danuty Dąbrowskich oraz córek Magdy i Oli

19:00 – Za śp. syna + Beniamina Budziak z okazji imienin oraz w 18. miesięcznicę po śmierci - dar intencji od rodziców Kasi i
             Marcina oraz dziadków z obu stron