Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 14 LIPCA 2019;
15 ZWYKŁA

9:30 –Za śp. rodziców + Alinę i + Tadeusza Bojar z okazji Ich rocznicy śmierci - dar intencji od córek Reginy i Anny z rodzinami

11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków Związku byłych Junackich Szkół
             Mechanicznych i Ich Rodzin

Pontefract 16:15 –Za śp. babcię + Zofię Woźną w 2. rocznicę śmierci - dar int. od wnuczki Bogumiły

Leeds 19:00 –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za opiekę z prośbą za wstawiennictwem MB Częstochowskiej o Boże
                     Błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla syna Alexandra i córki Evy - dar intencji rodziców Anety i
                     Mariusza

 


 

PONIEDZIAŁEK, 15 LIPCA 2019;
Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK;

10:00 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein z ok. urodzin - dar int. od żony Janiny z dziećmi

 


 

WTOREK,16 LIPCA 2019;
Wspomnienie NMP z Góry Karmel;

10:00 –Za śp. siostrę + Helenę Pióro, + Barbarę Liebiec i + Marię Osolińską - dar intencji od pani Józefy Pióro z rodziną

11:30 – POGRZEB - śp. Józefa LESZCZYŃSKIEGO

 


 

ŚRODA, 17 LIPCA 2019;
Dzień powszedni;

11:00 –Za śp. siostrę + Stefanię i szwagra + Jana Żurakowskiego - dar intencji od pp. Marii i Józefa Filarowskich

19:00 –Za śp. mamę + Janinę Lesiak w dniu urodzin - dar int. od syna Jerzego z rodziną

 


 

CZWARTEK, 18 LIPCA 2019;
Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy;

10:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski Ducha Świętego w rozwiązaniu problemów w rodzinach Zyzak i
           Kwarciak oraz z prośbą o zdrowie dla rodziców

 


 

PIĄTEK, 19 LIPCA 2019;
Dzień powszedni, III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;

10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o potrzebne łaski do rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich Pawła i Dominiki

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI

18:00 – GODZINA ŚWIĘTA - OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW.

19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla syna Marka -
            dar intencji od rodziny pp. Grochocińskich

 


 

SOBOTA, 20 LIPCA 2019;
Wspomnienie bł. Czesława;

10:00 – Do Miłosierdzia Bożego za mamę Leonię, o zdrowie, siły i potrzebne łaski w 75 rocznicę urodzin, oraz za córkę Idalię z
             prośbą o opiekę Matki Bożej z okazji 12. rocznicy urodzin i za śp. tatę + Buenaventurę w rocznicę urodzin - dar
             intencji Iwony i Wilfredo Cruz

10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski dla wnuka Daniela i Jego żony Ely w dniu
             zaślubin na wspólne życie w zdrowiu i miłości oraz odpowiedzialności w Duchu Św. - dar int. od babci p. Barbary
             Malach

14:00 – CHRZEST - Oskar PYZNAR

 

16 TYDZIEŃ ZWYKŁY

18:30 –Za śp. męża + Tadeusza Kaczmarskiego w dniu rocznicy śmierci - dar intencji od żony Wandy

 


 

NIEDZIELA, 21 LIPCA 2019;
16 ZWYKŁA,

9:30 –Za śp. + Brygidę Donnelly, + Marię Kostrzębską i + Helenę i + Eugeniusza Leniart

11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla małżonków
             Lucyny i Pawła Tarasów w 11. Rocznicę Ślubu i dla syna Franka z okazji 4. rocznicy urodzin

Pontefract 16:15 –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne
                           łaski Ducha Świętego i zdrowie na czas wzrastania młodzieńczego dla syna Kamila Rzegockiego z okazji
                           urodzin i syna Kuby - dar intencji od rodziców i rodzeństwa 

Leeds 19:00 –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za opiekę z prośbą za wstawiennictwem MB Częstochowskiej o Boże
                     Błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków Karoliny i Przemysława Pyznar z okazji 5. Rocznicy
                     Ślubu i dla synów Christofera i Oskara