Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 11 LUTEGO 2018;
6 ZWYKŁA - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - MB Z LOURDES;

9:30 –Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych z Lourdes z prośbą o zdrowie i siły w niesieniu                    Krzyża choroby dla p. Danusi Jurkiewicz - dar intencji od pani Janiny Epstein z rodziną i wnuczki Zosi

11:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny pp. Renaty i Dominika               Przydział w 9. rocznicę Ich małżeństwa oraz dla Ich dzieci Mileny, Bartłomieja i Alicji

Pontefract 16:15 –Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych z Lourdes z prośbą o zdrowie i siły w                                 niesieniu Krzyża choroby dla Mariana - z int. rodziny

19:00 – Za śp. żonę + Olgę Grudzień z okazji urodzin - dar intencji od męża Antoniego i Ireny Kawalec

 


 

PONIEDZIAŁEK, 12 LUTEGO 2018;
Dzień powszedni;

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla rodzin pp. Tosta i                                   Barszczowskich

 


 

WTOREK,13 LUTEGO 2018;
Dzień powszedni;

10:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wnuczki Heleny w             dniu urodzin - dar intencji od babci

 

 

POCZĄTEK OKRESU WIELKIEGO POSTU ROKU PAŃSKIEGO 2018

 

ŚRODA, 14 LUTEGO 2018;
ŚRODA POPIELCOWA;

9:30 –Za śp. wujka + Adama Paczkowskiego zmarłego w Polsce - dar intencji na udział w pogrzebie w Polsce od bratanicy i               bratanków

11:00 –Za śp. ojca + Stanisława Krasowskiego w 39 rocznicę śmierci - dar intencji od córki Krystyny Wańczyckiej z rodziną

19:00 – Za śp. wujka + Stefana Krajewskiego i ciocię + Genowefę Lewandowską - dar intencji od siostrzenic z rodziną

 


 

CZWARTEK, 15 LUTEGO 2018;
Dzień powszedni;

10:00 –Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla syna Piotra w dniu urodzin i                 Jego żony Joanny oraz córek Hani i Helenki - dar intencji od rodziców Haliny i Zbigniewa Czachurskich

 


 

PIĄTEK, 16 LUTEGO 2018;
Dzień powszedni - III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;

10:00 – Za śp. rodziców + Eleonorę i + Kazimierza Szwedzińskich i siostrę + Barbarę - dar intencji od rodziny

10:30 –NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI

19:00 –NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

19:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla córki Nadii Pucińskiej z okazji                2. rocznicy urodzin i syna Dominika - dar intencji od rodziców i dziadków

 


 

SOBOTA, 17 LUTEGO 2018;
Dzień powszedni;

10:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Częstochowskiej dla Członków
           Koła Żywego Różańca w Leeds oraz za śp. ++ zmarłych Członków - intencja własna KŻR  

 

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

18:30 – 1. Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski na dobre przygotowanie się do I Komunii
             Świętej i zdrowie dla syna Stanisława Solczaka z okazji 8. rocznicy urodzin - dar intencji od mamy Marzeny i ojca                     chrzestnego Krzysztofa z rodziną oraz

             2. cz. intencji - Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo potrzebne łaski i zdrowie w 50. Rocznicę                     Ślubu dla rodziców Marii i Bogusława - dar intencji z podziękowanie za dar życia od córek i wnucząt

 


 

NIEDZIELA, 18 LUTEGO 2018;
1 WIELKIEGO POSTU;

9:00 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla pani Helenki Monist z okazji Jej               urodzin - dar intencji od p. Jasi Epstein i Ali Strzyrbickiej

10:45 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

11:00 –Za śp. mamę + Wandę Kropińską i wujka + Grzegorza w 7. rocznicę Ich śmierci - dar intencji od córek z rodzinami

Harrogate   16:30 –Za śp. męża + Zbigniewa Zielińskiego w 1. rocznicę śmierci - int. od żony Elżbiety

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego w dobrym przygotowaniu do
            I Komunii Świętej w dniu 8. rocznicy urodzin oraz dla córki Hanny w 6. rocznicę urodzin - dar intencji od rodziców