Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 1 KWIETNIA 2018;
WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO;

9:30 –Za śp. + Alinę Frost - dar intencji od aktorów Teatru Fredreum w Leeds

9:30 –Za śp. mamę + Teresę Frąszczak w dniu 5 rocznicy śmierci - dar intencji od syna Piotra z rodziną

10:45 –III DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w 13. rocznicę śmierci z prośbą o
           Błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin i wszystkich Parafian - dar intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds

11:00 –Za śp. rodziców + Antoniego i + Jadwigę Klakus - dar intencji od córki Gabrieli z mężem Paulem Wilson i syna Jerzego
            z rodziną

LEEDS 13:00 –Za śp. męża i tatę + Władysława Garwola - dar intencji od żony Krystyny i córki Moniki i Tomasza  

Pontefract 13:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji Parafian

Harrogate 16:30 –Za śp. + Irenę Krzeczkowska - dar intencji rodziny pp. Danusi i Ryszarda Biedków

Leeds 19:00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie
                      dla córki Agaty Wronieckiej z okazji 15. rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców i brata

 


 

PONIEDZIAŁEK, 2 KWIETNIA 2018;
W OKTAWIE WIELKANOCY;

9:30 – Za śp. mamę + Annę Kurdziel z okazji urodzin - dar intencji od syna Tomasza

10:45 –IV DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla ROCZNIAKÓW -
           Mai SAWOSZ i Szymona KRĘŻEL oraz Ich rodziców, chrzestnych i dziadków

11:00 –BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Szymona KRĘŻEL

11:00 – CHRZEST - Julia SKIBA

11:00 – CHRZEST - Ines PYTEL-MUSTAFE

11:00 – CHRZEST - Józef STANISZ

19:00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla
            syna Edwarda z okazji urodzin - dar intencji od rodziny pp. Grochocińskich

 


 

WTOREK, 3 KWIETNIA 2018;
W OKTAWIE WIELKANOCY;

10:00 –Za śp. męża + Ryszarda Sawickiego z okazji imienin i Jego rodziców + Stefana i + Leontynę, siostrę + Annę oraz Jej
           męża + Antoniego - dar intencji od Józefy Sawickiej z dziećmi

19:00 –Za śp. szwagierkę + Bogumiłę Kapuścińską - dar intencji od szwagra Stefana i siostry Wandy

 


 

ŚRODA, 4 KWIETNIA 2018;
W OKTAWIE WIELKANOCY;

11:00 –Za śp. siostrę + Halinę i szwagra + Jana Małkowskich - dar intencji od rodziny pp. Józefa i Marii Filarowskich

 


 

CZWARTEK, 5 KWIETNIA 2018;
W OKTAWIE WIELKANOCY;

10:00 –Za śp. ojca + Henryka Tostę w dniu rocznicy śmierci - dar intencji od syna Jerzego z żoną Gabrielą i dziećmi

19:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z intencją dziękczynną błagalną z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski
           oraz zdrowie dla rodziny i przyjaciół

 


 

PIĄTEK, 6 KWIETNIA 2018;
W OKTAWIE WIELKANOCY;

10:00 –Za śp. ojca + Jana Tumasa i ojca + Andrzeja Gajewskiego w 20. rocznicę śmierci - dar intencji od Anny i Rafała
           Tumasów z wnukami

10:00 –NABOŻEŃSTWO DO NSPJ

18:00 –WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I LITANIA DO NSPJ

19:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski Ducha Świętego oraz zdrowie dla
           męża Alana Parker w dniu urodzin - dar intencji od żony Niny z dziećmi

 


 

SOBOTA, 7 KWIETNIA 2018;
W OKTAWIE WIELKANOCY;

10:00 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego Pana za wstawiennictwem NMP Matki Boskiej w Bogu wiadomych intencjach

18:30 – Za śp. dziadka + Kazimierza Chilmona w rocznicę śmierci - dar intencji od rodziny pp. Grochocińskich

 


 

NIEDZIELA, 8 KWIETNIA 2018;
UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - OBCHODY KATYŃSKIE;

9:00 –NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

9:30 –Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla pani
          Jasi Epstein w podzięce za życzliwość i wsparcie duchowe w doświadczeniu choroby i śmierci mego męża śp. Bernarda
          Sztyrbickiego - dar intencji od pani Ali Sztyrbickiej

11:45 –MODLITWY PRZY KRZYŻU I TABLICY KATYŃSKIEJ

11:00 –Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wieczne zbawienie dla pomordowanych Polskich Męczenników w Katyniu, Charkowie,
           Ostaszkowie i innych miejscach kaźni Golgoty Wschodu oraz za poległych w Katastrofie Smoleńskiej śp. Prezydenta RP
           + Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonkę + Marię oraz ostatniego Prezydenta RP na Uchodźctwie śp. Ryszarda
           Kaczorowskiego i wszystkich uczestników Delegacji Narodowej na 70 Rocznicę LUDOBÓJSTWA KATYŃSKIEGO
           obchodzoną 10.04.2010 r. w 8. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej – int. Zjednoczenia Polskiego w Leeds

Pontefract  16:15 –- - - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA   WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leeds 19:00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego z prośbą o Miłosierdzie Boże i wieczne zbawienie dla śp. poety + Jacka
                      KACZMARSKIEGO w 14. rocznicę Jego śmierci /zm.10.04.2004r./ - dar intencji pamięci od pani Magdaleny Ions