Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 23 LIPCA 2017;
16 ZWYKŁA;

9:30 –Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesików w 37 rocznicę śmierci ojca - dar intencji od pp. Marii i Józefa Filarowskich

11:00 –Za śp. mamę i babcię + Ewę Przybył zmarłą w Polsce - dar intencji od syna Jacka z żoną Gosią i wnukami

11:00 – CHRZEST - Zuzanna DZIURA

Normanton  16:15 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla chrześniaka Julii
                             Anny Kołodziejskiej, Jej rodziców i Chrzestnych

Normanton  16:15 – CHRZEST - Julia Anna KOŁODZIEJSKA

Leeds 19:00 –Za śp. rodziców + Celinę i + Józefa Olszewskich - dar int. córki Danusi z rodziną

 


 

PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA 2017;
Wspomnienie św. Kingi ;

10:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Janinę, syna + Józefa oraz + Jana Domięciel - dar intencji od pani Marii Sompson

13:00 –POGRZEB - śp. + Jana CHOJNOWSKIEGO

 


 

WTOREK,25 LIPCA 2017;
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA;

10:00 –Za śp. mamę + Annę Pol z okazji imienin i śp. ojca + Franciszka Pol, oraz siostrę + Mirosławę i brata + Józefa - dar
           intencji od Ryszarda Pol z rodziną

19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla córki Katarzyny
           z okazji 25 rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców Doroty i Romana; oraz za śp. + Helenę i + Stanisława Konior

 


 

ŚRODA, 26 LIPCA 2017;
Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP;

11:00 –Za śp. + Hannę Kuczkowską - dar intencji od Ireny Karandys z synem Danielem

19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla syna Jakuba
           Rzegockiego z okazji 11 rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców i rodzeństwa

 


 

CZWARTEK, 27 LIPCA 2017;
Dzień powszedni;

10:00 –Za śp. + Danutę i + Jerzego Karon - dar intencji od pp. Hobson

19:00 –Za śp. siostrę + Krystynę Kwiatkowską w dniu rocznicy śmierci - dar intencji brata Stanisława Saworz z rodziną

 


 

PIĄTEK, 28 LIPCA 2017;
Dzień powszedni;

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla żony Renaty
             Moruś z okazji urodzin i syna Filipa Moruś także z okazji urodzin - dar intencji od męża Marcina i dzieci Zuzany i Hani 

19:00 – - - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

SOBOTA, 29 LIPCA 2017;
Wspomnienie św. Marty;

10:00 – - - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13:00 – CHRZEST - Michalina ŚMIETANKA

13:00 – CHRZEST - Aaron ZAWADZKI

 

 17 TYDZIEŃ ZWYKŁY

18:30 – Za śp. + Adama Sysło - dar int. od Henryki Pasternak i Kazimierza Skibińskiego

 


 

NIEDZIELA, 30 LIPCA 2017;
17 ZWYKŁA;

9:30 –Za śp. męża + Bolesława Szczepaniak w 47. rocznicę śmierci - dar intencji od żony Olgi i syna Zbigniewa

11:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie, aby w nich wzrastały w mądrości i
           łasce u Boga i ludzi Roczne Dzieci:
           1/ Julia Leszczyńska
           2/ Jagoda Lipiński i
           3/ Amadeusz Aleksander Puźniak,
           z prośbą o Błogosławieństwo także dla Ich rodziców, chrzestnych i dziadków

11:00 – CHRZEST - Julia LESZCZYŃSKA

11:00 – CHRZEST - Jagoda LIPIŃSKA

11:00 – CHRZEST - Amadeusz Aleksander PUŹNIAK

Leeds 19:00 –Za śp. ojca + Mieczysława Kiliańskiego i siostrę + Marię Sierant - dar intencji od rodziny