Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

BIERZMOWANIE

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

a) Kandydat do bierzmowania powinien okazać metrykę chrztu oraz przedłożyć wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYdo bierzmowania

b) Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielany 11 i 12 czerwca 2010 roku. Kolejne przewidziane jest w przyszłym roku.

c) Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się podczas katechez w niedzielę po wieczornej Mszy świętej o godzinie 19.00 w kościele.

d) Obecność na katechezach jest obowiązkowa.

e) Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.

Osoby, które z różnych względów nie przyjęły tego sakramentu, a pragną zawrzeć związek małżeński, lub być rodzicach chrzestnym mogą przygotować się w indywidualnym kursie zaocznym (tylko osoby pełnoletnie), przyjmując sakrament bierzmowania w najbliższej parafii Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.


1.
Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

2.Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.