Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

Grupa artystyczno-teatralna Fredreum, z reżyserem H. Satanisławską i kierownikiem muzycznym Z. Skalską na czele, przygotowuje repertuar na uroczystości parafialne, jak też mniej więcej w odstępach 2 - 3 letnich przygotowuje premiery przedstawień słowno-muzycznych, które wystawia dla rodzimej publiczności, jak też prezentuje je w innych ośrodkach na terenie Anglii, gdzie przyjmowane są one bardzo ciepło.