a.Strona Główna

25 maja 2020 – Wieczorna Msza Święta i Apel Jasnogórski – 19:15I KOMUNIA ŚWIĘTA
KATECHEZA ONLINE.
<– Dzieci, kliknijcie obraz,
aby przejść do katechez.


Z biuletynu

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski -100 rocznica urodzin JPII

List Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do polskich wspólnot katolickich poza granicami kraju, celebrujących 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Nasza Petycja w Sprawie Otwarcia Kościołów na Modlitwę IndywidualnąUpadek Konstantynopola.

Konstantyn Wielki nie na próżno uzyskał swój przydomek. Niektórzy zwą go trzynastym apostołem. Jego wpływ na dzieje cesarstwa Rzymskiego, które w wieku III przechodziło kryzys ogromny, był nie do przecenienia. Uważa się go powszechnie, choć nie do końca słusznie, za inicjatora sojuszu tronu i ołtarza pod znakiem Krzyża. Co jest pewne, wyniósł on na wyżyny prześladowane dotąd chrześcijaństwo i tym samym zmienił charakter całego imperium. W roku 324 postanowił założyć na swoją cześć miasto, które w założeniu miało się stać stolicą nowego wspaniałego imperium. Cesarstwo rzymskie przeżywało ogromne problemy i nastąpił jego rozłam na cześć zachodnią, której stolicą pozostawał Rzym, który już niedługo miał utracić swój prymat i wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu właśnie.

Nowy Rzym został założony w południo-wschodniej Tracji, przy połączeniu cieśniny Bosfor z Propondytą. Z trzech stron otoczony był przez morze, a od strony lądu broniły go mury, które przez tysiąc lat zatrzymywały ataki nieprzyjaciół. Miasto dzięki swojemu strategicznemu położeniu bardzo szybko się bogaciło. Położenie między morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym sprzyjało rozwojowi handlu. W średniowieczu miasto to było uważane za jedno z najbogatszych, nic zatem dziwnego, że stanowiło pokusę. Dla Arabów, którzy przyjęli Islam, zdobycie Konstantynopola było celem nadrzędnym.

Tureckie przysłowie mówi, że: czerwone jabłko samo zaprasza kamienie. Dla Turków (muzułmanów w ogóle) takim jabłkiem był Nowy Rzym – miasto cesarzy. Stał w nim konny posąg Justyniana w stroju Achillesa, zwrócony przeciw Wschodowi.   W ręku zamiast broni trzymał królewskie jabłko zwieńczonym krzyżem, symbolem wiary, jako siły miasta.

Kiedy na scenie dziejowej pojawił się młody ambitny Mehmed II pragnący zjednoczyć w swoich rękach całą potęgę świata, Konstantynopol stał się symbolem kluczowym.

To najpiękniejsze i najpotężniejsze miasto ówczesnego świata mogło należeć tylko do najpotężniejszego z władców.     W hierarchicznie skonstruowanym i takoż pojmowanym świecie, posiadanie Konstantynopola oznaczało władzę absolutną, zwierzchność nad każdym królem, również nad znienawidzonymi chrześcijanami – supremację wynikającą z zasady kontynuacji przez Konstantynopol pierwszego Rzymu Cezara i Augusta. Mehmed, podobnie jak i jego liczni poprzednicy doskonale rozumiał potęgę i moc tego symbolu. Rzecz jasna Konstantynopol miał być tylko pierwszym krokiem do zrealizowania wielkiego marzenia – podboju całego znanego świata. Mehmed chciał być tym, który wypełni proroctwo o zdobyciu przez wyznawców Mahometa całej ziemi. Marzył, że to właśnie on zatknie chorągiew proroka na murach Rzymu. Ale aby tego dokonać, musiał najpierw zdobyć miasto cesarzy. I zdobył. Bój trwał 2 tygodnie. Pomoc z zachodu mimo obietnic, zawiodła. By uratować Konstantynopol cała Europa musiałaby ruszyć z odsieczą, ale tak się nie stało. Głównie dlatego, że zabrakło przywódcy, który by tę Europę skrzyknął i poprowadził.

29 maja 1453 roku, po siedmiu tygodniach oblężenia, żołnierze Mehmeda II wdarli się na mury miasta. Przez dwa dni Konstantynopol stał się sceną teatru potworności. Cudowna świątynia Hagia Sophia została odarta przez żołdaków ze swej świetności i została zamieniona w meczet. Mieszkańcy, którzy nie zdołali się wykupić, poszli w niewolę. Wreszcie Mehmed, chcący przecież uczynić z Konstantynopola stolicę swojego imperium, powstrzymał rzeź, grabież i bezmyślne niszczenie budowli i świątyń. Upadek Konstantynopola, to symboliczna data końca najpiękniejszej z epok – średniowiecza.

Podobno dzięki temu, że upadł Konstantynopol i handel ze wschodem został utrudniony, zaczęto szukać nowych dróg handlowych i tak zaczęła się epoka wielkich odkryć geograficznych. Wielu z historyków to kwestionuje. Prawdą jest jednak to, że Jest to data początku wielkiego marszu Imperium Osmańskiego na Europę, zgodnie z założeniami Mehmeda II, który to marsz udało się czasowo powstrzymać Janowi III Sobieskiemu pod Wiedniem.

Warto też wiedzieć, kontynuując ten wątek, że upadek Konstantynopola jest też początkiem nowej epoki wojskowości – po raz pierwszy armaty w sposób tak widoczny i spektakularny pokazały swe niszczycielskie możliwości i stały się narzędziem rozstrzygającym o losach wielkiej kampanii.

Wkrótce miały pojawić się działa o małych kalibrach i smukłych lufach, wyrzucające pociski z dużą prędkością początkową, niszczące fortyfikacje znacznie skuteczniej niż wielkie bombardy Urbana, a balistyka zamieniła się w skomplikowaną naukę ścisłą. Turecka artyleria, najdoskonalsza na świecie, miała siać grozę w Europie jeszcze przez ponad dwieście lat.   

Wraz z Upadkiem Konstantynopola wielkie tysiącletnie imperium bizantyjskie upadło bezpowrotnie. Na gruzach Konstantynopola wyrósł Stambuł. Na gruzach Cesarstwa Wschodniego – Imperium Osmańskie. Grekom, czującym się spadkobiercami Imperium Bizantyjskiego do dziś zresztą trudno pogodzić się z tą stratą i napięte stosunki między nimi i Turcją swój początek mają w wydarzeniach owego wtorku 29 maja, 567 lat temu. (M.I)


11 maja 2020 – Komunikat Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii

Czas i forma otwarcia kościołów to sprawa bardzo delikatna i dotykająca potrzeb duchowych. Dokumenty i oświadczenia rządowe ich nie uwzględniają.

Przedstawione dzisiaj stanowisko rządu zawiera następujące kroki, mające na celu otwarcie kościołów najszybciej jak to możliwe: ustanowienie grupy roboczej ds. miejsc kultu, współdziałającej z interesariuszami w celu zabezpieczenia obiektów przed COVID-19; oraz wzięcie pod uwagę doświadczeń z innych krajów, gdzie kościoły zostały otwarte w celach kultu.

W dialogu z rządem, Kościół katolicki będzie kontynuował swoje zaangażowanie w ten proces i już przedstawił, zgodny z wytycznymi zdrowia publicznego, szczegółowy plan otwarcia kościołów na modlitwę indywidualną.

Kościół jest gotów odegrać znaczącą rolę w w/w grupie roboczej, przyjmując że wpłynie to na ewentualne przyspieszenie korzystania z kościołów w celach modlitwy indywidualnej, co stanowi pierwszy bezpieczny krok w kierunku modlitwy zbiorowej.

11 May 2020 – Statement from the Catholic Bishops Conference of England and Wales

The timing and the manner of the opening of churches touches profound sensitivities and spiritual needs. The Government’s document and statements fail to recognise this.

The Government’s position, established today, includes these steps aimed at opening churches as soon as possible: the establishment of a task force for places of worship, to work closely with ‘stakeholders’ in ensuring that premises are COVID-19 secure; and heeding the experience of other countries in which churches are already open for worship.

In dialogue with the Government, the Catholic Church will continue its engagement in this process and has already submitted a detailed plan, in full accordance with public health guidelines, for churches to be opened for private prayer.

The Church is ready to play its full part in the task force, understanding that this includes the possible earlier use of churches for private prayer, as a first safe step towards their use for public worship.


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopaty Polski – 3 maja 2020 – W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji napięcia związanego z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, pragniemy zaapelować o odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Polska.

List Kardynała Vincenta Nichols, Prymasa Anglii i Walii do wiernych – 1 maja 2020 – A People who Hope in Christ.


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości…

INFORMACJE OD LEEDS CITY COUNCIL I NHS


SZANOWNI PAŃSTWO. Zwracamy uwagę na aktywizację wszelkiej maści oszustow i naciągaczy, wykorzystujących sytuację związaną z koronawirusem. W zalączeniu ulotka z LCC. Posumowując- nie udostępniajcie swoich danych bankowych, legitymujcie pomoc stawiającą się na progu, nie dzwońcie na wysokopłatne numery. Zawsze sprawdzajcie, nie dajcie sie pospieszać i upewniajcie się. Uczciwi nie będą mieli tego Państwu za złe. 


LIST BISKUPA LEEDS – MARCUSA STOCKA Z DNIA 18/03/2020. Ustalenia w sprawie Sakramentów i obchodów liturgicznych,  mające na celu zmniejszenie ryzyka przenoszenia koronowirusa Covid-19. Czytaj dalej…


LIST REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII. KS. PRAŁ. STEFANA WYLĘŻEKA Z DNIA 18/03/2020. Zachęta do zamawiania intencji mszalnych, i o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. Czytaj dalej…


NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI W LEEDS. W tym tygodniu autobusy kursują wg rozkładu  sobotniego. Natomiast od następnej niedzieli (29/03) będą kursować tylko i wyłącznie jak w niedzielę, aż do odwołania. Zniesione jest ograniczenie “nie przed 09.30” na przepustki seniorów i osób niepełnosprawnych. Jak coś się zmieni to przekażemy. Dziękujemy panu Edkowi Sławskiemu – kierowcy Firsta – za tę informację i pozdrawiamy wszystkich naszych kierowców z Firsta i Arrivy.


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA i BIBLIOTEKA. W związku ze wzrastającą liczbą przypadków zakażeń koronowirusem  w UK podjęliśmy decyzję zamknięcia Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds z dniem 21.03.20. W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronowirusem nie jesteśmy w stanie przewidzieć daty powrotu do szkoły. Nauczyciele klas GCSE i A-Level będą w kontakcie z uczniami swoich klas. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją i życzymy zdrowych i spokojnych Świąt. 

Biblioteka jest również zamknięta. Książki oddane po czasie nie będą podlegały karze.


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku do Świąt Wielkanocnych, zostają odwołane. Dotyczy to także naszego baru, który pozostanie zamknięty przynajmniej do Świąt.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia