Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

Z ostatniej chwiliPARAFIALNA WYCIECZKA DO LAKE DISTRICT

Polska Parafia Leeds organizuje na prośbę Państwa kolejną jednodniową wycieczkę autokarowa na tutejsze pojezierze, czyli do Lake District - >> szczegóły tutaj

CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU

w każdy czwartek odbywają się w naszym Ośrodku "poranki przy kawie" od godz. 10:00 do 12:00
Zapraszamy!

z Biuletynu ...

   

PAMIĘTAMY WALKI O POLSKI ŚLĄSK 

w  ROCZNICĘ WYBUCHU  I i II  POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

           Po zakończeniu I wojny światowej sprawa granicy polsko - niemieckiej miała zostać rozstrzygnięta na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie już od stycznia 1919 r. trwały obrady, których celem było podpisanie traktatu pokoju z Niemcami. Udział w niej brała także delegacja polska, na której czele stanęli R. Dmowski i I. Paderewski.

 

Po długich negocjacjach 28 czerwca 1919 r. w końcu podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami. Polska otrzymywała: Pomorze Wschodnie bez Gdańska i prawie całą Wielkopolskę. Ponadto na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, miały być przeprowadzone plebiscyty, od których wyników zależały dalsze losy tych terenów. Z Gdańska utworzono wolne miasto. Jednocześnie delegacja polska podpisała traktat o ochronie praw mniejszości narodowych, zwany "małym traktatem wersalskim". Takiego podpisu nie złożyły Niemcy. Oznaczało to, że mniejszość niemiecka w Polsce mogła składać skargi na władze polskie do Ligi Narodów, z kolei mniejszość polska w Niemczech takiego prawa nie posiadała.

Żadna ze stron nie była zadowolona z decyzji o plebiscycie i rozpoczęły przygotowania do walki zbrojnej.

I powstanie śląskie wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. i objęło tereny powiatu rybnickiego i pszczyńskiego oraz część okręgu przemysłowego. Na jego czele stanął śląski działacz polityczny Alfons Zgrzebniok, który kierował zrywem z Sosnowca.

Powstanie wybuchło po tym, jak władze niemieckie dokonały masakry górników z kopalni "Mysłowice", którzy domagali się zaległych wypłat. Gdy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez bramę na teren zakładu, niemieckie wojsko otworzyło ogień. Zginęło siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec.

Była to kropla, która przelała czarę goryczy, bo nastroje na Śląsku były już wcześniej gorące.

Walki zaczęły się w nocy 16 sierpnia od ataków na posterunki niemieckiej straży granicznej. Powstańcy opanowali m.in. Tychy, Radzionków, Piekary i część Katowic, w tym dworzec kolejowy w Katowicach-Ligocie. Niemcom udało się wkrótce odbić te punkty. Szybko też okazało się, że przewaga Niemców jest zbyt duża, a powstanie nieprzygotowane. 24 sierpnia dowódcy powstania wstrzymali walki. Pomimo klęski militarnej o Śląsku zrobiło się głośno na świecie. Pod naciskiem opinii międzynarodowej Niemcy ogłosili amnestię dla uczestników powstania. Teoretycznie.

Po powstaniu z Górnego Śląska w obawie przed represjami uciekać musiało około 9 tys. powstańców i działaczypolitycznych (z rodzinami było to około 22 tys. osób) Dla uchodźców ze Śląska stworzono obozy przejściowe w Sosnowcu, Grodźcu, Szczakowej, Oświęcimiu, Jaworznie, Zawierciu i kilka mniejszych. Od dnia 23 sierpnia 1919 r. uchodźcami zajął się Główny Komitet Niesienia Pomocy Ślązakom Zagłębia Dąbrowskiego oraz Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej dla Górnego Śląska.

Nie był to koniec walki o Śląsk – rok później, 19 sierpnia 1920 roku wybuchło II powstanie śląskie. Tym razem było zaplanowane i zostało ogłoszone przez Dowództwo Główne Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i Polski Komisariat Plebiscytowy. Głównym celem było wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z obszaru plebiscytowego i zastąpienie jej strażą obywatelską, a następnie - nowo utworzoną policją plebiscytową. 24 sierpnia 1920 r. Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa ogłosiła rozwiązanie niemieckiej policji i powołała Policję Górnego Śląska o polsko-niemieckim składzie. Powstańcy uzyskali też zapewnienie ukarania przywódców antypolskich ekscesów i usunięcie z obszaru objętego plebiscytem osób, które przybyły tam po 1 sierpnia 1919 r.

Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921. Było reakcją na niekorzystny dla Polski werdykt interpretującej wyniki Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej - Polska miała otrzymać tylko powiaty pszczyński i rybnicki. W wyniku powstania Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z terenu objętego plebiscytem do Polski przyłączono jedynie 29 proc. obszaru i 46 proc. ludności.

Bez wątpienia obecne podczas wszystkich trzech powstań konsekwencja i ogromna wola walki Ślązaków przyczyniły się do ustalenia zachodniej granicy II Rzeczypospolitej. Winniśmy o tym pamiętać. (oprac M.I.)

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


Msze Święte

Niedziela: 09.30, 11.00, 19.00
   
Poniedziałek: 10.00
Wtorek: 10.00
Środa: 11.00
Czwartek: 10.00, 19.00
Piątek: 10.00, 19.00
Sobota: 08.30, 18.30
   
Msze Święte Niedzielne Dojazdowe: 
  Harrogate 
    (1 i 3 niedziela)
16:15
  Pontefract 
    (2 niedziela)
16:15
  Normanton
    (4 niedziela)
16:15

 

wiecej >>>

Wydarzenia

 

 Następna jednodniowa wycieczka
autokarowa do Lake District
13 wrzesnia 2015. Cena biletu £15.


Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE