Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

Z ostatniej chwiliCZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU

w każdy czwartek odbywają się w naszym Ośrodku "poranki przy kawie" od godz. 10:00 do 12:00
Zapraszamy!

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH

odbędzie się w sobotę 6 lutego br. Grupa poranna godz. 9:30. Grupa południowa godzina 13:00. obecność obowiązkowa

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą

KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2016

Prosimy Parafian o składanie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych

z Biuletynu ...„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5)”.

               Światowy Dzień Chorego przypada 11-go lutego. Został on ustanowiony jako święto przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.

 

 

Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat wcześniej, 11 lutego w 1984 roku papież napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego.

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu..."

Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne.

W tym roku będziemy obchodzić Dzień Chorego już 24 raz. Papież Franciszek w napisanym na tegoroczne obchody, orędziu odwołuje się do ewangelicznego opisu wesela w kanie Galilejskiej. Zauważa, że „choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji”. Niesie z sobą pytanie: „Dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy. W tych sytuacjach wiara w Boga jest z jednej strony wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która dobrze zna tę drogę”. Dlatego, jak pisze Papież, „uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia”. Ojciec Święty zwraca też uwagę, że Chrystus dokonując cudu w Kanie posłużył się ludzką pomocą sług, którzy napełnili stągwie wodą. My także mamy stawać się sługami innych.

  Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny dar - sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostępny w każdej parafii, a sakrament namaszczenia może być udzielany w każdym czasie chorym proszącym o niego. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających. Używana dawniej nazwa tego sakramentu "Extrema unctio - Ostatnie namaszczenie" wprowadziła wiele niejasności i nieporozumień. Interpretuje się ją jako ostatni sakrament przyjmowany w życiu. Tymczasem określenie "Extrema unctio – Ostatnie namaszczenie" w teologii oznaczało ostatnie z serii namaszczeń sakramentalnych, które wierny może przyjąć i nie kojarzono go z momentem śmierci, gdyż sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie.

Obecność kapłana przy łóżku chorego ma duże znaczenie w procesie terapeutycznym. Kapelani są często powiernikami chorych, rozmową pomagają opanować lęk i niepokój towarzyszące utracie zdrowia czy operacji. Najważniejszą jednak posługą kapelanów jest jednanie z Bogiem ludzi, którzy niejednokrotnie przez wiele poprzednich lat zaniedbywali praktyki religijne. Często to właśnie szpital jest miejscem, gdzie w bezpośredniej, indywidualnej rozmowie z kapłanem można wyjaśnić wątpliwości dręczące przez lata. (za int. M.I.)

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2015/2016 - od godz. 13:00 - do 20:30

 

PONIEDZIAŁEK - 25.01.2016. - LEEDS  LS 14 & 24 & 25 - “ADRESY STAŁE” 
Whinmoor Cr.  Tarnside Dr.; South Parkway Av.; Southwood Cr.; Barley Hill Rd.; Almsford Oval; Spring Grove; Poplar Grove; Woodfield Rd.; Rasedgle Cl.; Mount Street.

WTOREK – 26.01.2016r. -LEEDS  L 18  &  19 - “ADRESY STAŁE” 
Victoria Close; Hawksworth Road; Victoria Drive; Stanhope Drive;Newlaithes Road; Stoney Croft; Brownbarrie Drive; Greenbanks Avenue; Stanhope Ave; Church Road.

ŚRODA  -  27.01.2016r.  LS 28 & HARROGATE - “ADRESY STAŁE”

CZWARTEK  -  28.01.2016r.  -  HARROGATE - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę tel.

PIĄTEK  -  29.01.2016r.  LS 28 - PUDSEY - “ADRESY STAŁE”

 

PONIEDZIAŁEK - 1.02.2016r. - LEEDS  LS 11 “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

WTOREK - 2.02.2016r. - LEEDS  LS 7 & 8 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

ŚRODA - 3.02.2016r. - LEEDS  LS 10 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

CZWARTEK - 4.02.2016r.  - LEEDS  LS 12 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

PIĄTEK - 5.02.2016. - NIE MA KOLĘDY - ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK - 8.02.2016r. - LEEDS  LS 15 “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

WTOREK - 9.02.2016r. - LEEDS  LS 14 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

ŚRODA - 10.02.2016r. - LEEDS  LS 17 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

CZWARTEK - 11.02.2016r.  - LEEDS  LS 28 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie

PIĄTEK - 12.02.2016. - LEEDS  LS 11 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii  po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie


Zapraszamy - 14 luty w barze:

 

 

Msze Święte

 

Niedziela: 09.30, 11.00, 19.00
   
Poniedziałek: 10.00
Wtorek: 10.00
Środa: 11.00
Czwartek: 10.00, 19.00
Piątek: 10.00, 19.00
Sobota: 08.30, 18.30
   
Msze Święte Niedzielne Dojazdowe: 
Harrogate:
    (1 i 3 niedziela)
16:15
Pontefract:
    (2 niedziela)
16:15
Normanton:
    (4 niedziela)
16:15

 

wiecej >>>


Wydarzenia

BROŃMY DOBREGO IMIENIA NASZYCH OJCÓW I DZIADKÓW I POLSKI
Szanowni Parafianie. Znów szkalowane jest dobre imię naszej Ojczyzny. Trzeba dać odpór kolejnej bzdurze, kolejnemu złu. Przewodniczący Centralnego Konsystorzu Izraelskiego we Francji Joël Mergui powiedział w programie “Le Grand Décryptage” francuskiej telewizji I-Télé (należącej do grupy Canal+), że „Polacy zagazowali Żydów”. Cytuję: "Teraz chciałbym […] przypomnieć, że Żydzi przeszli przez historię doznając rożnego rodzaju nienawiści, rożnego rodzaju masakr. I że w imię Judaizmu wspólnota Żydowska nigdy nie powstała ani żeby zniszczyć Hiszpanię, która ich wypędziła, ani Polskę, która ich zagazowała". Wobec haniebnych słów wypowiedzianych przez Joëla Mergui żądamy oficjalnych przeprosin! Holokaust to zbrodnia Niemiecka, która odbyła się częściowo na terenach polskich, okupowanych przez Niemiecką Trzecią Rzeszę. Przypominamy również, że w Polsce nie było żadnej oficjalnej kolaboracji ani na poziomie politycznym ani ekonomicznym. Napisana została petycja. Podpisać ją można wchodząc na stronę

PETYCJA.

Jeżeli nie zareagujemy - kimże będziemy?

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE