Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udziału w tej Mszy, odprawianej w naszym kościele codziennie o godz. 10:00 - serdecznie zapraszamy

 

KARP WIGILIJNY I ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

KARP WIGILIJNY I ŚWIĄTECZNE ZAKUPY - SKLEPIK PARAFIALNY przyjmuje zamówienia na karpia świątecznego. Cena z kg. ryby 6.50. GBP. Przyjmujemy także zapisy na ciasta świąteczne. W ofercie mamy serniki, Sero-makowce, rolady makowe i jabłeczniki.

POŚWIĘCONE OPŁATKI + KARTKI ŚWIĄTECZNE + KALENDARZE PAPIESKIE 2018

Są do nabycia w Kaplicy Św. Stanisława Kostki.

4 KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2018

Dla młodzieży i dorosłych odbędzie się W NIEDZIELI 10 GRUDNIA PO SUMIE O GODZ. 12:00 - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii. Przyjęcie sakramentu bierzmowania w maju 2018 r.

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 1. KOMUNIJNYCH

Odbędzie się na początek zajęć katechetycznych w sobotę 9 grudnia - odpowiednio o godz. 9:30 oraz 10;45 i 12:00. Uroczyste wręczenie Cudownych Medalików w niedzielę 10 grudnia na każdej Mszy świętej niedzielnej

2 KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2018

2 KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2018 - dla młodzieży i dorosłych odbędzie się
W NIEDZIELĘ 19 LISTOPADA PO SUMIE O GODZ. 12:00 - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii.
Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława.
Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy w maju 2018 r.

.

PASTERKI  -  MSZA ŚW. WIGILIJNA W NOC BOŻEGO NARODZENIA 2017

 

LEEDS – kościół parafialny MB Częstochowskiej – LS7 4JE  – godz. 20:30 dla rodzin z dziećmi i naszych Seniorów i Parafian
             korzystających z transportu publicznego

 HARROGATE  – kościół angielski – św. Roberta  – HG1 1HP – godz. 21:30

 LEEDS   – kościół parafialny MB Częstochowskiej – LS7  4JE  – godz. 24:00

 

MSZE ŚW. - 25.12.2017 - W BOŻE NARODZENIE 

  LEEDS   – kościół parafialny MB Częstochowskiej – godz. 9:30; 11:00; 13:00 i 19:00

  PONTEFRACT  – kościół angielski   – św. Józefa  – WF8 1NL   – godz. 13:00

 

MSZE ŚW. - 31.12.2017 - NIEDZIELA STAREGO ROKU

  NORMANTON  – kościół angielski – św. Jana Chrzciciela  – WF6 1BA  – godz. 16:00

 

z Biuletynu ...

Losem człowieka jest: dać się pokonać nadziei. Ginie ten, kto przestaje jej ulegać.

              Zatem wstępujemy w kolejny Adwent. Dla osoby piszącej tej biuletyn rodzi się pytanie, jak napisać inaczej o tej pięknej powtarzalności czasów szczególnych Roku Polskiego? Było już o wieńcach i świecach, i o Mikołaju też już było, i o tradycjach, i o kolędach. Tak, wszystko już było i wszystko raz jeszcze będzie – „znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali się świeca”. Te właśnie słowa przepięknego tekstu mojego ukochanego poety podpowiedziały mi, o czym koniecznie muszę dziś napisać. Zacytowany powyżej fragment „Wigilii na Syberii” opisującej wigilię polskich zesłańców, mówi  bowiem o tym, co najważniejsze dla człowieka, o tym co pozwala mu przetrwać w czasie trudnym i o tym co stanowi o jego sile: „Po ciemku wolność w Jego imieniu jeden drugiemu obieca” pisze poeta w następnym wersie.  Tak, tą wielka siłą napędową ludzkości jest jedna z trzech cnót – Nadzieja.

Bo Adwent jest tym momentem, kiedy przed nami, odwiecznie poszukujących Boga, zapala się światełko w tunelu. Tunelu zwątpienia, tunelu rozpaczy, tunelu pobłądzenia. Oto znów dana jest nam nadzieja na uwierzenie, że życie nasze ma sens. Bo oto On narodzi się, bo oto On zniży się do naszego poziomu, narodzi się wszak z kobiety śmiertelnej, po to by pozostawić nam piękną naukę, po to by udowodnić, że miłość zwycięża wszystko, by za nas umrzeć i po to by nas przez tę ofiarę zbawić. Po prostu niesamowite. Jak można wiedząc to, wejść w Adwent bez całkowitej pokory, bez onieśmielenia i bez nadziei właśnie – nadziei, że wszystko będzie dobrze? W tym miejscu cofnę się o krok i z całą mocą zaznaczę, że kiedy napisałam, z wiarą że wszystko będzie dobrze, nie miałam w żadnym razie zamiaru rozsiewać pasywizmu i ideologii łatwego zdania się na los. 

  A więc nadzieja. Jej największym zagrożeniem i wrogiem jest rozpacz. Ta pojawia się w sytuacjach ekstremalnych, sprawdzających. Na co dzień alternatywą dla nadziei nie jest rozpacz, ale jej siostra młodsza - „ociężałość ducha”. Jakże często, kiedy nam źle i smutno, bo wszystko nagle straciło sens - uciekamy się w nicość i marazm? Ociężałość ducha jest odmianą choroby woli. Ten, kto w nią popada nie chce chcieć, staje się niewrażliwy na Dobro i Zło. Człowiek ociężały nie chce tego, co jego chce. Utrata nadziei prowadzi do grzechu, bo pozwala lewitować w kierunku doznań łatwych i przyjemnych będący remediami czasowymi. I wtedy wkracza „Ten Który Nie Przepuszcza Żadnej Okazji” (termin zapożyczony od genialnego bloggera i publicysty). Akt nadziei jest dla człowieka myślącego manifestacją wolności. Człowiek zniewolony także próbuje łapać się nadziei, jednak ta, wymuszona lękiem w obliczu zagrożenia, często jest tylko formą ucieczki, np. zdrajca spróbuje odnaleźć swoją nadzieję w kłamstwie, lecz kłamstwo nie zdoła uwolnić go od wewnętrznej prawdy. Nadzieja otwiera nam nowe światy - jest rzeczywistością niezmiernie bogatą. Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko przenika ona nas i rządzi nami. Dopiero, gdy tracimy nadzieję, odkrywamy, czym dla nas była. Któryś z filozofów wskazał kiedyś na bliski związek między nadzieją człowieka a heroizmem, do jakiego człowiek czuje się zdolnym. Mówiąc po prostu - nadzieja umożliwia heroizm. Kto stracił wszelką nadzieję, ten zagubił sens życia, a także powód dla zachowań heroicznych. Bo „nie-żyć to wszak nie mieć po co umierać”. I jeszcze jeden cytat ze skarbca poezji narodowej:

   „Miejcie Nadzieję nie tę licha marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera…

  Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęceń w duszy bohatera”.

   Prawda, że piękne? Celowo nie podaję autorów cytatów, by zachęcić do poszukiwań… A więc nadzieja i działania heroiczne i piękne, za którymi ona stoi. Dzieje się tak dlatego, że u podstaw Nadziei leży głębokie przekonanie w celowość planów Boskich i bezgraniczne zaufanie Bogu. Nadzieja obiecuje coś, co wykracza poza ludzkie plany, możliwości i działania. Nadzieja otwiera człowieka na Bożą niespodziankę, a przecież  miłość i moc Boga obiecują nam więcej, niż my sami możemy wypracować, nawet wymarzyć i często – zrozumieć. W obliczu tego co dookoła, nie sposób nie zrobić rozróżnienia między Nadzieją a modnym dzisiaj w tzw. przestrzeni społecznej, ideologicznym optymizmem – owym „keep smiling”. Ten optymizm to taka proteza wiary prawdziwej. Może nią być wiara w postęp, w naukę, w rewolucję czy inne lewicowe czary-mary, jak choćby w absolutną wolność jednostki, która ma uwolnić od wszelkiej zależności, a więc od rodziny, tradycji, Kościoła. Istota różnicy między optymizmem a nadzieją tkwi w tym, że optymista wierzy w utopię zbudowania lepszego świata – zawsze wolnego, szczęśliwego i sprawiedliwego. Nawiasem mówiąc - ile tych utopii już było? Celem nadziei jest ostatecznie nadejście królestwa 

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


List otwarty do Społeczności Polskiej w Leeds

My niżej podpisani przedstawiciele organizacji reprezentujących i obejmujących swym działaniem grupy wyznaniowe, społecznościowe i równościowe, skonfrontowani z negatywnymi przekazami, zwłaszcza, choć nie tylko, w mediach społecznościowych, dotyczącymi obchodów 11 Listopada w Polsce, chcemy zadeklarować nasze wsparcie dla miejscowej Polskiej Społeczności w mieście Leeds.

Negatywny przekaz medialny sprowokował oskarżenia o szeroko zakrojoną dzielność o charakterze prawicowym oraz tak o rasizm, jak i dyskryminację, rzekomo okazywaną przez Polaków obywatelom obcych narodowości i odmiennego koloru skóry.  Ten sam przekaz medialny ukazywał Polaków, posługując się negatywnymi stereotypami i błędnymi informacjami.

W Leeds mamy szczęście posiadania Społeczności Polskiej, która ma ogromy pozytywny wkład kulturalny, społeczny i ekonomiczny, w życie naszego miasta.

Dostrzegamy także wkład sektora woluntarnego i organizacji charytatywnych. Jako przykładu można użyć Polskiej Parafii w Leeds, która wespół z Sekcją Polską Nr 1 RBL,  podjęła się trudu zbierania funduszów dla Royal British Legion. Działanie to przenosi się w sposób wymierny na pomoc weteranom i żołnierzom służby czynnej. Jest oczywistym i jasnym, że wkład Społeczności Polskiej w Leeds wzbogaca nasze miasto tak na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Większość z sygnatariuszy tego listu reprezentuje grupy wyznaniowe, które były traktowane w sposób niesprawiedliwy i postrzegane przez pryzmat stereotypów. Można, zatem w duchu religijnego przekazu rzec”…Gardzimy i wyrzekamy się wszelkich form nienawiści, bezpodstawnych podejrzeń, brania na celownik poszczególnych społeczności i  ich demonizowania; dlatego sprzeciwiamy się i walczyć będziemy przeciw mowie nienawiści, pomówieniom i błędnym doniesieniom, tak w odniesieniu do jednostek jak i okoliczności…” Oferujemy nasze nieustające i niepodzielne wsparcie Waszej społeczności wraz z najlepszymi życzeniami  pozytywnej i owocnej przyszłości. Z poważaniem

Imran Shah

Prezes Niezależnej grupy Doradczej, West Yorkshire Police  i Komisji Bezpieczeństwa w kwestiach Przestępstw na tle nienawiści,  South Leeds. Powiernik Stop Hate UK.

 


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.30
11.00            
16.15 Harrogate -   1 i 3 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 niedziela miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

 

 


 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE