Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

POSZUKIWANI ARTYŚCI - TEATR 'FREDREUM'

Teatr Fredreum poszukuje ludzi odważnych, którzy by chcieli wziąć udział w nowych projektach teatralnych. Chętnych prosimy o kontakt d.babynko@gmail.com lub pod numerem telefonu 07846633762?.

KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI PMK

W programie duszpasterskim Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na bieżący rok w ramach corocznego Kursu Wiedzy Religijnej przewidziano Kongres Nowej Ewangelizacji. 22-24 września ? Manchester.

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI ? SESJA JESIENNA 2017

W SOBOTĘ 30 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1

W NIEDZIELĘ 1 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2

KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2018

KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2018 - dla młodzieży i dorosłych rozpoczniemy W NIEDZIELĘ 8 PAŹDZIERNIKA PO SUMIE O GODZ. 12:00

ODPUSTOWE SPOTKANIE Z ŻYCZLIWĄ POLICJĄ ANGIELSKĄ

Serdecznie zapraszamy w niedziele 17 września na spotkanie do naszego Ośrodka z Policją, przedstawicielami agencji zajmujących się przemocą w domu i rodzinie.

ODPUST ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W niedzielę 17 września Zapraszamy serdecznie na nasz doroczny Odpust Parafialny ku czci ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI - Suma w intencji Parafian o godz. 11:00.

.

z Biuletynu ...

W tym tygodniu w naszej Parafii obchodzimy Odpust Parafialny. Wspominamy niezwykłego świętego, który poprzez umiłowanie Maryi i absolutne jej zawierzenie dostąpił nagrody najwyższej. Św. Stanisław Kostka, bo o nim tu mowa,  jest przede wszystkim patronem dzieci i młodzieży.

              Będziemy się dziś do niego modlić, by pomógł nam Rodzicom, dziadkom, wychowawcom sprostać wielkiemu wyzwaniu jakim jest wychowanie młodzieży. To nigdy nie było zadaniem prostym, ale w dzisiejszym świecie coraz to większą liczbę rodziców i opiekunów przerasta ono niestety. Zastanówmy się może dzisiaj, dlaczego tak się dzieje i zróbmy to nie uciekając zbyt szybko w krytykę otaczającej nas rzeczywistości, ale zajrzyjmy raczej w głąb siebie...

„Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2). zachęca św. Paweł adresatów Listu do Rzymian. W tych słowach przypomina nam, aby nie dać się nieść prądom, które na nas oddziałują i ulegać presji zewnętrznych okoliczności, ale w sposób świadomy kierować swoim rozwojem, odnawiając serca. Nawet jeśli moralne kompromisy przynoszą doraźne owoce, nie możemy przejść obojętnie wobec pytania Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). Odnowa człowieka możliwa jest dzięki mocy Ducha Świętego i obejmuje wszystkie sfery jego życia.(...)”

  Rok 2017 to rok szczególny – rok objawień fatimskich. Ponadto 8 września br. Przypadła  trzechsetna rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Stąd też refleksja Biskupów Episkopatu Polski  do której zachęcają  przy okazji kończącego się właśnie Tygodnia Wychowania. Ta refleksja w tym roku zwłaszcza koncentruje się  wokół hasła: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. „Wielbiąc Boga Matka Chrystusa wyraża radość: „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Słowa te wypełniają się na przestrzeni wieków – Maryja doznaje czci we wszystkich pokoleniach wierzących a jednocześnie jest ich nauczycielką i przewodniczką. Zastanówmy się, czego uczą się od Jasnogórskiej Matki i Królowej kolejne generacje odwiedzające nasze narodowe sanktuarium”(...)

  „W czasie VI Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie w 1991 roku, św. Jan Paweł II przypomniał młodym chrześcijanom ze wszystkich kontynentów, że „otrzymali Ducha przybrania za synów”. Miejsce, z którego popłynęła ta papieska katecheza, nie było przypadkowe. Na Jasnej Górze całe pokolenia Polaków mogły na nowo odkrywać swoją godność. W czasach wojen i totalitaryzmów, kiedy tak wielu ludzi traktowano jak mało liczącymi się tryby zachodzących procesów, spotkanie z Królową Polski pozwalało im doświadczyć, jak ważni są dla Boga, który nie wahał się uczynić ich swymi dziećmi. W centrum procesu wychowania stoi człowiek. Nie jest on jedynie przedmiotem formowania, ale uczestnikiem dialogu, który kształtuje obie strony – wychowawcę i wychowanka. Ale trzeba też pamiętać, że nie ma nic bardziej sprzyjającego owocnemu wychowaniu niż dom, w którym panuje wzajemne zaufanie. Rodzice, którzy cieszą się zaufaniem dzieci są pierwszymi powiernikami ich trudnych spraw. To najlepsze zabezpieczenie przed złem. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele czy katecheci powinni stawiać sobie pytanie, jak kształtować relacje z dziećmi i wychowankami, aby móc cieszyć się ich zaufaniem”.

  Święty Jan Paweł II w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. powiedział na Jasnej Górze: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dobry wychowawca nie chce uzależniać wychowanka od siebie, ale pragnie doprowadzić dziecko do mądrego korzystania z wolności. Maryja jest nauczycielką, która dysponuje takim właśnie programem wychowawczym. Wypływa on z samego serca Ewangelii. W „polskiej Kanie” Maryja powtarza wezwanie z Kany Galilejskiej, by czynić wszystko, co poleci Jej Syn.

  W czasie audiencji generalnej w dniu 3.08. 2016 r. papież Franciszek, podsumowując swój pobyt w naszej Ojczyźnie z okazji Światowych Dni Młodzieży, nawiązał do wizyty na Jasnej Górze: „Przed obrazem Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki”. Obecni w jasnogórskiej kaplicy czują na sobie wzrok Matki. Jest to spojrzenie, które wydobywa z tłumu i podnosi w górę, bo Matka zawsze umie zobaczyć w swych dzieciach dobro. Spojrzenie Matki przychodzi z pomocą w sytuacjach bezradności. Wychowawca pragnie, by jego trud wydał owoce, musi jednak liczyć się z tym, że nie wszystko zależy od niego. Może to prowadzić do zniechęcenia, a nieraz do pokusy poddania się przekonaniu, że już nic nie da się zrobić. Źródłem nadziei i nowych sił jest wtedy modlitwa za wychowanków, ta zanoszona razem z Maryją, która uwierzyła, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)”

  U progu nowego roku szkolnego powierzmy  opiece Maryi polskie dzieci i młodzież, nasze przedszkola i szkoły, wszystkich rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców by idąc jej śladem mądrze kształtowali charakter młodego pokolenia. (cytaty z listu Biskupów Polskich na Tydzień Wychowania 2017). /opr.M.I./

 

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

InformacjaMsze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.30
11.00            
16.15 Harrogate -   1 i 3 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 niedziela miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

wiecej >>>


Wydarzenia

 

 


 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE