Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!! - PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim
Drogim Parafianom i Gościom składają najserdeczniejsze życzenia:

„ALLELUJA - Jezus żyje”

Komitet Parafialny,

Ks. Andrzej Sobaszek i Ks. Prob. Jan

 

Niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą

pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mogli

odnowieni w wierze śpiewać  ALLELUJA!

 

* Komitet Parafialny LPCM w Leeds,

* Koło Weteranów Polskich Sił Zbrojnych,

* Związek Junackich Szkół Mechanicznych,

* Polska Sekcja Nr 1 Royal British Legion,

* Wdowy 6 Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich,

* Polska Szkoła Sobotnia w Leeds,

* Związek Harcerstwa Polskiego, Harcerki i Harcerze oraz Zuchy i Skrzaty

* Schola Pierwszego Dnia Tygodnia,

* Koło Żywego Różańca,

* Polish Day Centre,

* Frederum,

* Patriae Fidelis,

* Polska Niepodległa,

* Dyrekcja i Pracownicy Sklepu Parafialnego, Baru i Restauracji.

Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota; 
rozerwała grobu pęta
Ręka święta. Alleluja!

                       Twój, Adamie, dług spłacony,
                       Okup ludzki dokończony;
                       wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
                       Dziećmi twymi. Alleluja!

Próżno, straże, grób strzeżecie!
Już Go tutaj nie znajdziecie:
wstał, przeniknął skalne mury
Bóg natury. Alleluja!

                       Teraz On na ludzkie plemię
                       I na miłą patrzy ziemię,
                       która drogo dziś przybrana
                       Kosztem Pana. Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie.  
Alleluja! Alleluja!

z Biuletynu ...

W zeszłym tygodniu przy okazji dnia kobiet i dnia matki, dotknęłam tematu emancypacji kobiet i zdobywania przez nie prawa głosu. Nie omieszkałam w tym kontekście wspomnieć i o tym, że II Rzeczpospolita była 7. po Nowej Zelandii, Australii, Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii i Kandzie, krajem w którym kobiety otrzymały pełne prawo wyborcze. Stało się to dekretem pierwszego rządku II RP - temu, któremu poświęciliśmy jedną z pierwszych stron biuletynu w tym roku - gabinetu Jędrzeja Moraczewskiego. Dekret ten został podpisany przez Marszałka Piłsudskiego, który, jak pamiętamy, miał za żonę kobietę prawdziwie niezwykłą – piękną i charakterną Aleksandrę, primo voto Szczerbińską, która na taki obrót spraw miała wpływ wielki.

W pierwszym parlamencie zasiadło osiem pań w wieku od 33 do 52 lat, reprezentujących niemal wszystkie partie polityczne – od socjalistów po narodową demokrację. Zofia Moczydłowska była działaczką chrześcijańskiego Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Miejsce na liście wyborczej z Częstochowy zawdzięcza księdzu Wacławowi Blizińskiemu, jednemu z założycieli NZL. To ona stworzyła projekt ustawy wprowadzającej w Polsce pełną prohibicję; do jej uchwalenia zabrakło jednego głosu. Anna Piasecka i Franciszka Wilczkowiakowa reprezentowały chrześcijańsko-demokratyczną Narodową Partię Robotniczą. Zofia Sokolnicka i Gabriela Balicka-Iwanowska to przedstawicielki endecji, a Irena Kosmowska i Jadwiga Dziubińska – lewicowego PSL Wyzwolenie. Socjalistów reprezentowała Zofia Moraczewska, żona byłego premiera i Justyna Budzińska-Tylicka. W czasie wszystkich kadencji sejmu w okresie II Rzeczpospolitej łącznie największą reprezentację kobiet w parlamencie miał obóz polityczny Józefa Piłsudskiego (14 mandatów, 13 senatorskich), a następnie obóz narodowo-demokratyczny (12 mandatów, 1 senatorski), ruch ludowy (6 mandatów, 1 senatorski), obóz socjalistyczny (4 mandaty, 2 senatorskie), Ukraińcy (po 2 mandaty i senatorskie), Żydzi (1 mandat), obóz narodowo-chrześcijański (1 mandat) i obóz komunistyczny (1 mandat poselski).

Wracając jednak do uchwały o prawie do głosowania, to zanim Marszałek Piłsudski ją podpisał, postulaty równouprawnienia kobiet pojawiły się również na łamach prasy katolickiej. Konserwatywny „Przegląd Katolicki” w numerze z 17 listopada 1918 r. pisał: „Wojna obecna zrównała kobietę i mężczyznę, składając na ich barki równy ciężar obowiązków i licznych trudów. We wszystkich dziedzinach życia i zawodach stanęły do pracy kobiety, zastępując mężczyzn, przebywających na polu walki. Ich pracy zawdzięczamy, żeśmy szczęśliwie przetrwali zawieruchę wojenną. Stąd też organizacje kobiece podniosły żądanie, aby wobec równych obowiązków, równe zyskały dziś prawa obywatelskie i polityczne”. O ówczesnym ruchu feministycznym ta sama gazeta pisała: „Cokolwiek ludzie o tej sprawie równouprawnienia sądzić mogą lub sądzą, to jednakże nie ulega wątpliwości, że oddanie kobietom pełni praw obywatelskich odpowiada duchowi naszej katolickiej religii (...). Ruch ten nowy witamy ze szczerą radością”. Naprawdę zdumiewające jest to, że kwestii praw politycznych dla kobiet Kościół, lewica i ówczesne feministki mówiły jednym głosem. Jest to fenomen po trosze zrozumiały i dający się tłumaczyć  w kontekście wkładu kobiet w działania narodowowyzwoleńcze i wojenne, który naprawdę nie był symboliczny i niejedno źródło literackie (polecam Wańkowicza) podkreśla lepsze zorganizowanie ruchów konspiracyjnych kobiet, w porównaniu z ruchami męskimi, nie mówiąc już o tak zwanym zapleczu frontów. Ale to akurat nikogo nie dziwi, bo przecież pamiętamy tę szczególną charakterystykę kobiety polskiej – Matki Polki- tej, która dźwigała ciężar prowadzenia domu, gospodarowania majątkiem, niejednokrotnie wspomagania politycznej działalności męża, brata, ojca, podczas gdy on konspirował, walczył lub był akurat uwięziony lub zesłany. Lub martwy. Na ten obraz prawdziwej kariatydy i herosa nakładał się utwierdzony tradycją religijną obraz kobiety matki, ten ukształtowany na wzór i podobieństwo Matki Bożej, skupiającej wszystkie jej cnoty. Ten wkład myśli religijnej i działań narodowowyzwoleńczych o podłożu katolickim, w rozwój ruchów feministycznych w Polsce nie jest dostatecznie podkreślany. A szkoda. Co więcej katolicyzm często utożsamia się z czymś wstecznym i dominuje błędne przekonanie, że jeżeli już jakaś religia w ogóle, to protestantyzm był  tym prądem, który dał kobietom wyzwolenie, poprzez dostęp do szkolnictwa, pracy itd. Błąd. Ruch protestancki oferował wprawdzie nową perspektywę, w której istotną rzeczą była alfabetyzacja, pozwalająca np. na publicznie czytanie Biblii, komentowanie jej, śpiewanie hymnów we własnych narodowych językach. Ale to nie kompensowało utraty wzorca osobowego Maryi. Utrata jej pozbawiła kobiety obrazu kobiecego, z którym mogłyby się utożsamić. Znikł punkt odniesienia dla ich kobiecej pobożności.W ogóle zniesienie świętych kobiet, jako wzorów religijnych spowodowało poważną stratę uczuciową i symboliczną i poprzez tę eliminację, doprowadzono do wykluczenia ze sfery religijnej jakichkolwiek organizacji kobiecych. To zaś sprawiło, że kobiety stały się bardziej podatne na podporządkowanie, czyli mniej niezależne. Zauważmy, że choć protestanci mają kobiety pastorów i kapłanów to udział kobiet w życiu K-ła katolickiego jest bez porównania większy i to w formie przynależności formalnej jak i apostolatu. Czyli upolitycznienie kobiet, wywalczone na naszym gruncie, było wypadkową silnego dążenia do emancypacji, będącego skutkiem uaktywnienia na drodze pośredniej i bezpośredniej walki narodowowyzwoleńczej z jednej strony, a z drugiej silnie rozwiniętej świadomości wartości potwierdzanej powagą kościoła katolickiego, w całej swej dzielności wspierającym i aktywizującym działalność kobiet. Prawdopodobnie pierwiastek patriotyczno-narodowo wyzwoleńczy miał znaczenie dominujące, na co wskazywałyby przykłady krajów skandynawskich, które nawet wcześniej niż Polska obdarowały kobiety pełnią praw wyborczych. Temat jest szeroki i ciekawy i zachęcam wszystkich do poszperania w

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

InformacjaPOLISH HERITAGE DAYS - RAJD ROWEROWY NIEPODLEGŁOŚCI

W tym roku po raz drugi w całej Anglii organizowane będą Polish Heritage Days. Jest to impreza mająca na celu promocję polskości w najszerszym tego słowa znaczeniu. W tym roku, głównym wydarzeniem będzie rajd rowerowy z konsulatu w Manchesterze do naszego Ośrodka. Bardzo biało-czerwony i mamy nadzieję zauważalny na swej trasie: Manchester- Rochdale-Oldham-Huddersfield- Bradford- Leeds. Szczegóły na plakatach. Obecnie kompletujemy drużynę kolarską. Ilość miejsc ścisłe ograniczona. Jeżeli ktoś ma chęć dołączyć - zapraszamy. Więcej informacji na plakatach.

Podczas gdy kolarze będą pokonywać z flagami polskimi te trasę my w Ośrodku organizujemy wielki otwarty piknik. Będą grały zespoły, będą stoiska, gry i zabawy, wspaniałe polskie jedzenie itd. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału jako wystawcy, prezenterzy, sprzedawcy - zapraszamy.Kontakt - magda.ions@gmail.com lub prezes@parafialeeds.org.uk


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.30
11.00            
16.15 Harrogate -   1 i 3 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 niedziela miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

 

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE